Hoe ziet de gemeenschap in onze kerk eruit?

De kerk is niet alleen een plek waar we God aanbidden, het is ook een plek om Hem te dienen. En een van de beste manieren om God te dienen, is door te zorgen voor de mensen om ons heen. We kunnen bijvoorbeeld iemand die behoeftig is een warme maaltijd brengen, of we kunnen gewoon een goede vriend zijn. Kerkleden vervullen als vrijwilligers bepaalde rollen in hun kerkgemeente, bijvoorbeeld door les te geven in de zondagsschool, muziek te maken, activiteiten te organiseren of zendingswerk te doen.

Onze kerkgemeentes, die we wijken of gemeentes noemen, bestaan uit kerkleden uit het omringende gebied. Uw wijk kan een soort familie voor u worden. Misschien hebt u zelfs wel eens gehoord dat leden van onze kerk elkaar ‘broeder’ of ‘zuster’ noemen.

Voor anderen zorgen

Met een programma dat we bediening noemen, zorgen we ervoor dat alle kerkleden een vriend hebben waar ze in tijden van nood op kunnen steunen. We vragen volwassenen en jongeren om vriendschap te sluiten met bepaalde personen en gezinnen, en voor hen te zorgen. Dat bedieningsprogramma helpt ons om het voorbeeld van Jezus te volgen en onze naasten lief te hebben als onszelf. We bezoeken elkaar, bidden voor elkaar, dienen elkaar en troosten elkaar.

Tijd met het gezin

Omdat het gezin zo belangrijk is, reserveren leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen één avond per week om tijd met het gezin door te brengen. We noemen dat de thuisavond. Ze brengen samen tijd door, bespreken het evangelie, eten versnaperingen en hebben samen plezier.

Kom langs en maak deel uit van onze kerkfamilie
Naar een kerk bij u in de buurt zoeken

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen biedt ook lessen en programma’s om alle leden te helpen gelukkiger te zijn en meer voldoening in het leven te vinden.

Vrouwengroep

De vrouwengroep heet de zustershulpvereniging of ZHV. En hoewel u er misschien nog nooit van hebt gehoord, is het een van de grootste vrouwenorganisaties in de wereld. Het is een zusterschap gewijd aan het verlenen van hulp aan mensen in nood, versterken van geloof, en versterken van gezinsbanden. De zustershulpvereniging houdt gedurende het jaar diverse sociale en dienstbetoonactiviteiten. Doe met ons mee!

Mannengroep

De mannengroep heet het ouderlingenquorum. Zij komen bijeen voor geloofsversterkende lessen. Een van hun voornaamste taken is dienstbetoon: zij zorgen voor weduwen, helpen met tuinwerk, of verhuizen zelfs meubilair. Vaak organiseren ze sociale activiteiten, zoals barbecues of sportevenementen.

Jongerengroepen

Jongemannen en jongevrouwen in de leeftijd van 12 tot en met 17 hebben in de kerk hun eigen zondagsschoolklassen. Eén avond per week komen ze bij elkaar voor activiteiten zoals wandelingen, sportevenementen, dienstbetoonprojecten en lessen over verschillende vaardigheden. En ze hebben een paar keer per jaar een dansavond.

Kinderklassen

Kinderen van 3 tot en met 11 jaar gaan naar een zondagsschoolklas die het jeugdwerk heet. Op zondag zingen jeugdwerkkinderen liedjes, doen ze mee aan leuke leeractiviteiten, en hebben ze lessen over Jezus en zijn leringen.

Veelgestelde vragen

Mensen hebben vaak vragen over ‘mormonen’, of beter gezegd, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer onderwerpen verkennen

Een hecht gezin grootbrengen

God heeft het gezin geschapen zodat we geluk kunnen vinden, in een liefdevolle sfeer leren, en ons op het eeuwige leven voorbereiden.

Jezus Christus volgen

Wie is Jezus Christus? Jezus is de Heiland van de wereld. Door Hem te volgen, ervaren we meer gemoedsrust en geluk.

De kerk van Jezus Christus

Toen Jezus op aarde was, vestigde Hij zijn kerk. Diezelfde kerk bestaat nu ook.

Dichter tot God komen

Hij is onze Vader. Hij heeft de wereld en ieder van ons geschapen. Hij kent u en houdt van u.

Zondagsdiensten

De kerk is een toevluchtsoord van de chaos van het dagelijkse leven. Als we kerkdiensten bijwonen, krijgen we de tijd om ons te concentreren op de aanbidding van onze God, en het liefhebben van onze naasten. Het is de beste manier om onze geestelijke batterijen op te laden en ons te helpen om Jezus in ons leven centraal te stellen.

Hoe vind ik de juiste christelijke kerk?

Als u naar een kerk op zoek gaat, is het nuttig om te bedenken wat Jezus en zijn apostelen en profeten hebben onderwezen.

6 manieren waarop u wat aan de kerk kunt hebben

U zult altijd hindernissen tegenkomen die het u moeilijker maken om naar de kerk te gaan. Misschien hebt u werk, of hebt u op zondag sporttraining, of vindt u het gewoon niet nodig om naar de kerk te gaan, of wilt u zich eenvoudigweg na een drukke week ontspannen. Wat de hindernissen ook zijn, u wordt gezegend als u besluit om Gods gebod te onderhouden en Hem in de kerk te aanbidden. Hier volgen zes goede redenen om naar de kerk te gaan:

Hoe wordt u lid?

U kunt op veel manieren meer te weten komen over De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. U kunt kerkbijeenkomsten bijwonen, vrienden die lid van de kerk zijn vragen wat ze geloven, of onze zendelingen ontvangen. Als u meer over De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen te weten bent gekomen en lid wilt worden, kunt u zich laten dopen.