Hoe word ik lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen?

U kunt op veel manieren meer te weten komen over De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. U kunt kerkbijeenkomsten bijwonen, vrienden die lid van de kerk zijn vragen wat ze geloven, of onze zendelingen ontvangen. Als u meer over De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen te weten bent gekomen en lid wilt worden, kunt u zich laten dopen.

Kom naar onze kerkdiensten. Iedereen is uitgenodigd!

U hoeft geen lid te zijn om een dienst bij te wonen. Bezoekers zijn altijd welkom. Tijdens onze zondagsdiensten nemen wij deel aan het avondmaal (ofwel de communie) en gaan naar de zondagsschool en naar andere lessen in de kerk.

Woon gerust een van onze kerkdiensten bij. Alle bezoekers zijn welkom.
Naar een kerk bij u in de buurt zoeken

Praat met de zendelingen

Praat met de zendelingen, in eigen persoon of online. Dit is een van de doeltreffendste manieren om te weten te komen wat wij geloven. De zendelingen kunnen u korte boodschappen brengen over Jezus, Gods plan voor u, en hoe u uw gezinsbanden kunt aanhalen. Ze kunnen uw vragen over de kerk beantwoorden en u vertellen hoe u lid kunt worden. Als u de zendelingen ontvangt, houdt dit niet in dat u lid van de kerk wilt worden. Het is gewoon een manier om meer over ons te weten te komen.

Wij maken graag kennis met u
Maak een afspraak met zendelingen

Laat u dopen

Hoe weet u of u zich wilt laten dopen? U weet het zeker als u een sterk, rustgevend gevoel hebt dat wat u is verteld waar is. We noemen dit een getuigenis. Als u een getuigenis van Jezus en zijn evangelie krijgt, kunt u zijn voorbeeld volgen door u te laten dopen. Jezus werd door Johannes de Doper door onderdompeling in de rivier de Jordaan gedoopt (zie Mattheüs 3:13–17). Jezus heeft gezegd: ‘Als iemand niet geboren wordt uit water en de Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.’ (Johannes 3:5). Een zendeling kan u dopen, of iemand die u in de kerk hebt leren kennen kan dat doen.