Jezus Christus

Jezus Christus is de Zoon van God, en onze liefhebbende Heiland. Hij leefde op aarde om ons te onderwijzen, en Hij leed en stierf om ons van zonde en dood te verlossen. Door Hem kunnen wij vergeven worden, kunnen we moeilijkheden overwinnen, en kunnen we ooit weer bij God wonen.

Kom dichter tot Jezus Christus. Bestudeer de Bijbel met ons.
Vraag een bezoek aan

Veelgestelde vragen

Mensen hebben vaak vragen over ‘mormonen’, of beter gezegd, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Klik hier voor de volledige lijst.