Jezus Christus

Jezus Christus is de Zoon van God, en onze liefhebbende Heiland. Hij leefde op aarde om ons te onderwijzen, en Hij leed en stierf om ons van zonde en dood te verlossen. Door Hem kunnen wij vergeven worden, kunnen we moeilijkheden overwinnen, en kunnen we ooit weer bij God wonen.

Kom dichter tot Jezus Christus. Bestudeer de Bijbel met ons.
Vraag een bezoek aan

Veelgestelde vragen

Mensen hebben vaak vragen over ‘mormonen’, of beter gezegd, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Klik hier voor de volledige lijst.

Ja. Absoluut. De Bijbel is het woord van God, het is heilige Schriftuur, en verplichte literatuur voor mensen die een gelukkig leven willen leiden. Naast de Bijbel vinden we inspiratie in andere Schriftuurlijke boeken die uniek zijn voor De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Samen bieden ze ons inzicht in belangrijke waarheden over Jezus Christus.

In de Bijbel staan bijna 200 verschillende namen, titels en omschrijvingen die naar Jezus verwijzen. Veel van die titels geven zijn majesteit en zending treffend weer.

 • Christus
 • Heiland
 • Verlosser
 • Zoon van God
 • Jehova
 • Lam van God
 • Brood des levens
 • Raadsman
 • Immanuel
 • Licht der wereld
 • Heer
 • Meester
 • Middelaar
 • levend water
 • Vredevorst
 • Voorspraak
 • Messias
 • Heilige Israëls
 • Eniggeborene
 • Goede Herder

Jezus was geboren in een stal in Bethlehem, een plaats in Palestina. Omdat zijn ouders ver van huis waren en er geen plek in herbergen was, werd Jezus in een nederige stal geboren en in een kribbe gelegd (Lukas 2:11).

Volgens het gebruik destijds in Jeruzalem werd Jezus in een graf gelegd. Het was een kleine grot die uit een rots gehouwen was. Zijn lichaam werd in schone linnen doeken gewikkeld, ‘met de specerijen, zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven’ (Johannes 19:40). Het graf bevond zich in een hof niet ver van de plek waar Jezus was gekruisigd. Het graf werd afgesloten door er een grote steen voor te rollen.

Jezus verrichtte in zijn leven op aarde veel wonderen, en er gebeuren nog steeds veel wonderen. Wonderen zijn een fantastisch onderdeel van het evangelie van Jezus Christus, en ieder die geloof heeft, komt in aanmerking om ze te ontvangen.

Niemand weet precies wanneer de wederkomst van Jezus zal zijn. Wat we wél weten, is dát Hij zal wederkomen. Engelen hebben tegen zijn apostelen gezegd: ‘Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan’ (Handelingen 1:11). In Mattheüs 24:7 staat dat we hongersnood, aardbevingen en oorlogen mogen verwachten voordat Hij wederkomt.