De rol van Jezus Christus

Jezus Christus is de Heiland van de wereld. Komen wij tot Hem, dan redt Hij ons, laat Hij ons zijn liefde voelen, en geeft Hij ons hoop. Zijn rol is ons te redden en een voorbeeld voor ons te zijn.

Waarom is de rol van Christus zo belangrijk?

Miljoenen mensen weten van Jezus Christus af. Is het voldoende om te weten wie Jezus is, en wat zijn rol in het plan van onze hemelse Vader is? Dat weten, is eigenlijk nog maar het begin.

De rol van Jezus Christus als onze Heiland gaan begrijpen en aanvaarden, staat centraal in elk christelijk geloof. En dat vergt meer dan alleen een theoretische overtuiging dat Hij heeft geleefd en dat Hij grote dingen tot stand heeft gebracht. Het vergt het vertrouwen dat Hij werkelijk is opgestaan en niet alleen voor onze zonden is gestorven, maar er ook geestelijke pijn voor heeft geleden.

Jezus voelde de pijn, het schuldgevoel en het lijden dat wij als gevolg van onze verkeerde keuzes ondervinden. Belangrijker nog is dat Hij de verantwoordelijkheid heeft aanvaard en de losprijs heeft voldaan voor onze wandaden op aarde – als wij ons op onze beurt oprecht bekeren, en zijn geboden en zijn goddelijke rol als onze Verlosser aanvaarden. Als we dat doen, worden wij verlost van onze zonden. Dan kunnen we geestelijk rein zijn, waardoor wij in aanmerking komen om naar God terug te keren.

Dat is een ingewikkeld denkbeeld – en het kan met onze beperkte visie moeilijk te doorgronden zijn. Maar het is mogelijk. De allesovertreffende vrede die onze hemelse Vader ons biedt, staat ons vanwege het zoenoffer van Jezus Christus nu meteen ter beschikking.

Hoe kan ik dichter tot Christus komen?

Hoewel wij lichamelijk niet zo dicht bij Christus kunnen komen als de eerste discipelen, kunnen wij tot Hem komen door de Schriften te onderzoeken. Wij kunnen door het getuigenis van levende profeten en volgelingen meer over Hem te weten komen. Wij kunnen door de Trooster, de Heilige Geest, de verzekering ontvangen dat Hij bestaat.

‘De meesten van ons zullen God niet zien zoals de profeten Hem gezien hebben, maar de stille, zachte stem van de Geest – de gedachten en gevoelens die de Heilige Geest in ons verstand en ons hart legt – zal ons de onbetwistbare kennis geven dat Hij bestaat en dat Hij ons liefheeft.’ (Robert D. Hales, ‘God onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, leren kennen’, Liahona, november 2009, 32.)

Jezus Christus kent ieder van ons persoonlijk. Maar als wij er moeite voor doen, kunnen wij Hem ook leren kennen.