Jezus Christus in het Boek van Mormon

Jezus bracht zijn sterfelijk leven in de omgeving van Jeruzalem door. Hij leerde de Joden zijn evangelie. Maar Jezus onderwees ook mensen in een ander land: op het Amerikaanse vasteland. Dat bezoek veranderde hun leven. En de kennis daarvan kan voor u net zoveel betekenen.

‘Ik heb nog andere schapen’

Jezus vergeleek zichzelf vaak met een herder. Hij had het vaak over zijn liefde voor zijn volgelingen, die Hij zijn schapen noemde. In Johannes 10, waarin Hij tot de mensen in het oude Palestina sprak, zei Hij: ‘Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en ze zullen Mijn stem horen – en het zal worden één kudde en één Herder.’

Wie waren de andere schapen waar Christus het in deze gelijkenis over had? De geschiedenis van sommige van die ‘andere schapen’ staat in het Boek van Mormon.

Het Boek van Mormon en de Bijbel vertellen samen het verhaal van Jezus

Het Boek van Mormon is een boek met Schriftuur dat de leringen van God aan de mensen in het oude Amerika in detail uiteenzet. Het gaat hand in hand met de Bijbel en bevestigt het getuigenis van Jezus Christus, en voegt nieuwe inzichten in zijn heilige zending toe.

In de Bijbel staat het verhaal van het leven en de bediening van Jezus in het Heilige Land, van zijn geboorte tot aan zijn opstanding. Maar in het Boek van Mormon lezen we over zijn bezoek aan het Amerikaanse vasteland na zijn dood en herrijzenis. Hij onderwees het volk daar, zegende hen, riep mensen om namens Hem het volk te dienen, en steeg toen op naar de hemel.

Samen vertellen de Bijbel en het Boek van Mormon een vollediger verhaal over Jezus Christus dan elk van die boeken afzonderlijk. Als we beide boeken lezen, krijgen we een beter begrip van de leringen van Christus en van Gods plan voor ons.

Wat het Boek van Mormon voor u betekent

De verschijning van Jezus in het Boek van Mormon was belangrijk omdat het betekent dat God al zijn kinderen dezelfde zegeningen en kansen aanbiedt. Het toont aan dat God niet alleen de mensen in een bepaald deel van de wereld liefheeft. Waar wij ook wonen, wie wij ook zijn, wat voor taal wij ook spreken of hoe we er ook uitzien, God houdt van ons en Hij wil dat wij zijn waarheid vernemen.