Wat is het Boek van Mormon?

Door het Boek van Mormon te lezen, kunnen we het doel van ons leven gaan begrijpen, belangrijke vragen beantwoorden, en een nauwere band met Jezus Christus krijgen.

In het Boek van Mormon staan heilige geschriften van volgelingen van Jezus. Net zoals God in de Bijbel tot Mozes en Noach sprak, heeft hij ook tot de mensen op het Amerikaanse halfrond gesproken. Die mannen, die we profeten noemen, hebben Gods woord opgeschreven. Hun geschriften zijn uiteindelijk in een boek bijeengebracht door een profeet die Mormon heette.

Gods volgelingen zijn altijd door levende profeten onderwezen. Net als mensen in deze tijd worstelde men destijds met verleiding, zocht men naar wijsheid, en was men gelukkiger als men de leringen van Jezus Christus volgde. We kunnen onszelf in hun verhalen herkennen – in die geïnspireerde en inspirerende geestelijke verslagen. Het Boek van Mormon is het bewijs dat God van al zijn kinderen houdt en dat Hij bij hen betrokken is. Het is een getuige van de ware leringen in de Bijbel, en van de goddelijke aard en leer van Jezus Christus.

Het Boek van Mormon beantwoordt de grote levensvragen

Het Boek van Mormon kan antwoord geven op de essentiële vragen waar wij allemaal op een gegeven moment mee zitten:

  • Is er leven na de dood? 
  • Wat wacht ons aan de andere kant? 
  • Wat is het doel van het leven? 
  • Hoe kan ik nu gelukkig zijn en gemoedsrust hebben? 
  • Kent God mij en hoort Hij mijn gebeden? 
  • Hoe kan ik zonde vermijden en leren om mij oprecht te bekeren? 

Als u dat wilt, kunnen wij u zendelingen sturen om de passages te bespreken waarin deze vragen beantwoord worden. Zij brengen u dan ook een gratis exemplaar van het Boek van Mormon.

De belofte van het Boek van Mormon

God belooft ons dat als we het Boek van Mormon lezen en ons hart en ons verstand ervoor openstellen, Hij ons door de inspiratie van de Heilige Geest zal openbaren dat het van goddelijke oorsprong is, en dat het waar is. Zo’n 80.000 zendelingen vertellen mensen in zes werelddelen in 107 talen over dit boek – en die mensen stellen die belofte momenteel op de proef. Zendelingen geven gratis exemplaren van het Boek van Mormon weg, maar miljoenen mensen beschouwen het als een van hun waardevolste bezittingen. Mannen en vrouwen uit de hele wereld, met elke mogelijke achtergrond, leren dat het Boek van Mormon ons kan helpen om gemoedsrust en geloof te krijgen in dit leven, en eeuwig heil in het leven hierna.

Hoe komt het dat we het Boek van Mormon nu hebben?

In 1823 werd Joseph Smith door een engel naar de eeuwenoude kronieken geleid, en hij vertaalde ze door de macht van God.  Net als de profeten vanouds die hem voorgingen, fungeerde Joseph Smith als Gods boodschapper en getuigde hij van de verzoening van Jezus Christus en van het vermogen van de Heiland om ons leven voorgoed te veranderen.

Waarom is het Boek van Mormon van belang?

De beginselen die in het Boek van Mormon opgetekend staan – geloof in Jezus Christus, bekering, de doop, vreugde en het heil – veranderden het leven van een volk in de oudheid. In onze tijd heeft het Boek van Mormon het leven van miljoenen mensen over de hele wereld beïnvloed, en heeft het ze een nauwere band met Jezus Christus gegeven.

Wat kan ik aan het Boek van Mormon hebben?

De Schriften zijn meer dan alleen maar oude woorden en verhalen. Het zijn relevante boodschappen die ons goed van pas komen bij de problemen waar wij voor staan. Als u zich bij het lezen van het Boek van Mormon regelmatig afvraagt: ‘Wat betekent dit precies?’, dan zult u er veel boodschappen in tegenkomen die in deze tijd relevant voor u zijn. Het boek is geschreven om lezers te inspireren tot het nemen van beslissingen die uiteindelijk hun leven zullen verbeteren en hen een nauwere band met God zullen geven. De auteurs hoopten dat hun woorden mensen tot Jezus Christus zouden brengen en tot gedragsverandering zouden leiden; dat ze verdriet, onzekerheid en angsten zouden verlichten; dat ze mensen in hun leven zin en richting zouden geven; en dat ze hun het bewijs zouden leveren dat God nog steeds ‘een god van wonderen’ is (Mormon 9:10).

Welk belang het Boek van Mormon voor de wereld heeft, is af te meten aan het aantal boeken dat is uitgegeven, of aan de algehele toename in het aantal mensen dat er na het lezen van het boek voor kiest om Jezus Christus te volgen. Maar het allerbelangrijkste effect is uiterst persoonlijk. Het Boek van Mormon beantwoordt vragen, geeft hoop en geeft mensen een voor een geestelijke kracht.

Vind gemoedsrust door het Boek van Mormon te lezen
Vraag een gratis exemplaar aan

De mensen die zijn veranderd door het Boek van Mormon te lezen, kwamen het tegen terwijl zij zondaar waren of terwijl ze goed leefden, terwijl ze zich hopeloos voelden of terwijl ze gelukkig waren. Om zingeving in het Boek van Mormon te vinden, kan men geleerd of ongeschoold zijn, alleen of omringd door vrienden en familieleden, financieel succesvol zijn of het financieel moeilijk hebben. De enige overeenkomst tussen alle mensen op wie dit boek een uitwerking heeft gehad, is dat ze het aangepakt hebben met een eenvoudig verlangen om de waarheid die erin staat te leren kennen en te begrijpen.

Veelgestelde vragen

Mensen hebben vaak vragen over ‘mormonen’, of beter gezegd, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Klik hier voor de volledige lijst.