Dichter tot God komen

God bestaat echt. Hij kent u, en Hij heeft u lief. U kunt een nauwere band met Hem krijgen door geloof te hebben, te bidden en in de Schriften te lezen. De Heilige Geest zal u helpen als u ernaar streeft om God beter te leren kennen.

Kom Gods doel voor u te weten
Maak een afspraak met zendelingen

Veelgestelde vragen

Mensen hebben vaak vragen over ‘mormonen’, of beter gezegd, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Klik hier voor de volledige lijst.

We zijn allemaal kinderen van onze hemelse Vader. En omdat Hij een vriendelijke, liefhebbende Vader is, weet Hij hoe het met u gaat. Hij kent u – uw problemen, uw successen, uw sterke punten, en uw oneindig potentieel. En doordat Hij dat allemaal weet, houdt Hij van u. Niets is belangrijker voor Hem dan uw geluk. Daarom wil Hij dat u Hem leert kennen.

Geluk is een keuze. Zelfs als er dingen verkeerd gaan, kunnen we ervoor kiezen om gelukkig te zijn. We moeten onthouden dat God ons liefheeft en dat ‘alle dingen meewerken ten goede’ voor ons (Romeinen 8:28). Wij zijn hier om door moeilijkheden te groeien, maar het is ook de bedoeling dat we hier ondanks alles gelukkig te zijn. We kunnen ervoor kiezen om gelukkig te zijn door onszelf niet met anderen te vergelijken, dankbaar te zijn voor wat we hebben, ons te omringen met positieve mensen, anderen te dienen en in alles Gods hand te respecteren. In het Boek van Mormon staat dat ‘de mensen zijn, opdat zij vreugde zullen hebben’ (2 Nephi 2:25).

Er zijn veel verschillende manieren om te bidden. We kunnen individueel of als gezin bidden. We kunnen bij de maaltijd bidden, voor het naar bed gaan, ‘s ochtends na het opstaan, of eigenlijk wanneer we maar willen. Het belangrijkste is dat we de tijd nemen om God oprecht te danken en Hem om hulp te vragen.

Naast gebed kunnen we onze gedachten ook met meditatie op God richten, en daardoor beter de Geest voelen. In dat opzicht is meditatie ook een vorm van gebed.

Dat is een moeilijke vraag. Het begint allemaal met de kleine dingen. De eerste stap is om te willen veranderen, en te hopen dat het mogelijk is. Dat kunt u met Gods hulp doen. In het Boek van Mormon staat dat ‘door kleine en eenvoudige dingen grote dingen worden teweeggebracht’ (Alma 37:6).

Bedenk een aantal kleine dingen om aan te werken. Dat kunnen geestelijke doelen zijn zoals bidden, in de Schriften lezen, of naar de kerk gaan. U kunt ook doelen stellen om slechte gewoonten of zonden te overwinnen. Jezus heeft de prijs voor al onze vergissingen, zonden en verdriet betaald, omdat geen van ons volmaakt is. Als u niet weet wat u moet veranderen, vraag het dan eens aan God. U kunt ook een bezoek met zendelingen aanvragen die u kunnen helpen om te weten te komen wat God van u verlangt.

U mag gerust verdrietig zijn. U kunt verdrietig zijn en toch het geloof hebben dat God u liefheeft en dat alles uiteindelijk goed zal komen.

Wees niet bang om uw gevoelens met iemand te bespreken, zoals een therapeut, een familielid, een vriend die u vertrouwt, of een godsdienstig leider. Laat u door hen troosten, zelfs als ze niet helemaal begrijpen wat u doormaakt.

U kunt ook gemoedsrust vinden in het evangelie van Jezus Christus. God is er voor u, Hij geeft om u, en Hij is Zich u bewust. Jezus heeft al ons lijden op zich genomen, zodat Hij zou weten hoe Hij u kan helpen om uw lijden te overwinnen. U kunt na de dood met uw dierbaren herenigd worden. Uw verdriet gaat niet weg door deze leringen, maar u kunt er wel hoop en begrip uit opdoen.

‘En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan’ (Openbaring 21:4).