Dichter tot God komen

God bestaat echt. Hij kent u, en Hij heeft u lief. U kunt een nauwere band met Hem krijgen door geloof te hebben, te bidden en in de Schriften te lezen. De Heilige Geest zal u helpen als u ernaar streeft om God beter te leren kennen.

Kom Gods doel voor u te weten
Maak een afspraak met zendelingen

Veelgestelde vragen

Mensen hebben vaak vragen over ‘mormonen’, of beter gezegd, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Klik hier voor de volledige lijst.