De Heilige Geest

De Heilige Geest is een lid van de Godheid

De Heilige Geest is afzonderlijk van God en Jezus, maar zij streven allemaal hetzelfde doel na. De Heilige Geest helpt ons om goed van kwaad te onderscheiden, Hij troost ons als we verdrietig zijn, en helpt ons om God en zijn Zoon te leren kennen.

Hoe de Heilige Geest ons kan helpen

De Heilige Geest kan ons op heel veel manieren helpen. Er volgen enkele voorbeelden.

1. Onze hemelse Gids

Als een keuze om onverklaarbare redenen goed of fout aanvoelt, betekent het dat de Heilige Geest ons helpt om de waarheid te onderkennen. We kunnen ons in onze keuzen en beslissingen door onze geestelijke gevoelens laten leiden. Soms kunnen ze ons waarschuwen of ons helpen om gevaar te vermijden.

2. Onze Trooster

De Heilige Geest is een bron van troost als wij verdrietig of eenzaam zijn. Hij kan ons kalmeren als we bang zijn, en kan ons gemoedsrust geven als we rouwen. Als we God om troost vragen, kunnen we de kracht van de Heilige Geest voelen.

3. Leerkracht

De Heilige Geest kan ons helpen om lessen te leren waarmee we ons leven kunnen beteren. De Heilige Geest laat ons weten dat God echt bestaat, dat Jezus Christus voor onze zonden is gestorven, en dat we vergeving en vreugde kunnen krijgen.

4. Karaktervormer

Als we de ingevingen van de Heilige Geest voelen, en ernaar luisteren, maken we persoonlijke groei door, en gaan we meer op Jezus lijken. We ondervinden in ons leven dan grotere liefde, vreugde, geloof en goedheid. In de Bijbel staat: ‘de vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing’ (Galaten 5:22–23).

De Heilige Geest herkennen

God communiceert door middel van de Heilige Geest met ons. De Heilige Geest kan ons goede gedachten en ideeën ingeven, of gevoelens van vrede en troost schenken. Als we goede gedachten of gevoelens krijgen, betekent het dat God ons aanmoedigt, ons waarheid toont, en ons leiding geeft.

Wij voelen allemaal op onze eigen manier de Heilige Geest. Soms wordt de Heilige Geest in de Bijbel ‘het suizen van een zachte stilte’ (1 Koningen 19:12) genoemd, die ons iets in lijkt te fluisteren.

Vaker de Heilige Geest voelen

Als u open wilt staan voor de Heilige Geest, is het vaak nuttig om op een rustig plekje te bidden en te mediteren. U kunt de Heilige Geest ook voelen als u bidt en in de Bijbel en het Boek van Mormon leest. Als u de tijd neemt om Gods woorden te bestuderen, laat u Hem zien dat u Hem werkelijk wilt leren kennen, en van Hem wilt leren.

Het Boek van Mormon kan u helpen om de Heilige Geest te voelen

Het Boek van Mormon bevat een belofte voor ieder die het leest en erover bidt:

‘En wanneer u deze dingen ontvangt, spoor ik u aan God, de eeuwige Vader, in de naam van Christus te vragen of deze dingen niet waar zijn; en indien u vraagt met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, zal Hij de waarheid ervan aan u openbaren door de macht van de Heilige Geest’ (Moroni 10:4).

Als u het Boek van Mormon leest en er oprecht over bidt, zult u voelen dat de Heilige Geest de waarheid ervan bevestigt. Door het Boek van Mormon kunt u te weten komen dat God leeft, dat Hij u liefheeft, en dat Jezus uw Heiland is. De zendelingen kunnen u helpen om te leren hoe u zich de Heilige Geest meer bewust wordt, en hoe u meer gemoedsrust en vreugde kunt krijgen.

Ontvang een gratis exemplaar van het Boek van Mormon
Vraag het nu aan