Gods liefde

God is een liefhebbende Vader in de hemel, en Hij heeft zijn kinderen volmaakt lief. Hij hield al van ons voordat wij ooit van Hem hielden, en de bewijzen van zijn liefde zijn overal om ons heen.

Hoe God zijn liefde uit

Door zijn zegeningen

De zegeningen die God ons geeft, zijn uitingen van zijn liefde voor ons. Van de prachtige wereld om ons heen tot de mensen die in ons leven komen, geeft God ons voortdurend grote en kleine geschenken omdat Hij ons liefheeft.

Door middel van anderen

Soms worden we op rustige momenten ineens overspoeld door een gevoel. Vaak is dat als we buiten in de natuur zijn, als we een gebed uitspreken, of als we andere mensen dienen. Onder dergelijke omstandigheden kunnen we zo’n gevoel krijgen. Dat gevoel is Gods liefde.

Door middel van zijn Zoon, Jezus

Een van Gods grootste liefdesdaden voor ons, was dat Hij zijn Zoon, Jezus, naar de aarde stuurde. Door de leringen en genade van Jezus kunnen we Gods liefde voelen, vergeving ontvangen, en leren hoe we de mensen om ons heen lief moeten hebben.

Gods liefde voelen

Vrede vinden

In een chaotische wereld kan het moeilijk zijn om iets subtiels en heiligs als Gods liefde te herkennen. Gods liefde is makkelijker te vinden als we zelf momenten scheppen om die te voelen.

Bidden

God is een liefdevolle Vader in de hemel die zijn kinderen liefheeft, en van hen wil horen. We kunnen bidden om Hem te vragen ons te helpen, en we kunnen bidden om zijn liefde te voelen. Als u God vraagt om zijn liefde voor u te mogen voelen, en u wacht geduldig op antwoord, zult u dat krijgen.

Betoon andere mensen liefde

Uit de Bijbel leren we dat we Gods liefde kunnen voelen, als we in vrede samenleven met anderen samenleven. In feite kunnen we Gods liefde voor ons beter begrijpen als we andere mensen liefhebben. Als we anderen liefhebben en dienen, kunnen we de liefde voelen die wij van God willen ontvangen.

Over zijn liefde leren

Wij kunnen over Gods liefde leren door zijn woord te bestuderen. Als we de Bijbel en het Boek van Mormon lezen, leren we dat God in de loop van de geschiedenis zijn volk altijd heeft liefgehad. Hierdoor kunnen we Gods liefde voor ons herkennen.

Ontvang een gratis exemplaar van het Boek van Mormon
Vraag het nu aan