Drie manieren om een band met God te krijgen

God is onze liefdevolle Vader, en wij kunnen een sterke, zinvolle band met Hem hebben. U kunt uw band met God opbouwen en versterken door dagelijks drie eenvoudige dingen te doen:

1. Bestudeer het woord van God

Jezus heeft gezegd: ‘Leer van mij […] en u zult rust vinden voor uw ziel’ (Mattheüs 11:29).

God is onze liefdevolle Vader, en Hij wil een band met zijn kinderen hebben. De eerste manier om over God te leren, is over Hem te lezen. Net als de Bijbel is het Boek van Mormon het woord van God. Het heeft miljoenen mensen geholpen om God te vinden en zijn liefde te voelen.

2. Bid tot God

God heeft zijn kinderen lief, en Hij wil van hen horen. Als zijn kind kunt u God om hulp en leiding vragen. Hij wil u graag zegenen en u helpen om gelukkig te worden. Jezus heeft beloofd: ‘Alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen’ (Mattheüs 21:22). Aanvankelijk lijkt het misschien niet makkelijk om in geloof te leren bidden, en Gods antwoorden te herkennen, maar het is te doen. Praat online of in eigen persoon met zendelingen zodat zij u kunnen leren bidden en Gods antwoorden herkennen.

3. Volg Jezus Christus

Jezus heeft gezegd: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven: niemand komt tot de Vader dan door Mij’ (Johannes 14:6). Meer over Jezus en zijn leringen te weten komen, is een belangrijk onderdeel van het opbouwen van een band met God. We kunnen in de Bijbel en het Boek van Mormon meer over deze leringen lezen. Als we naar die leringen leven, zullen we Jezus en onze hemelse Vader echt leren kennen.

Ontvang een gratis exemplaar van het Boek van Mormon
Vraag het nu aan