God spreekt tot ons bij monde van profeten

In de tijd van de Bijbel werd Gods volk door profeten geleid – en dat is nu ook het geval.

Waarom hebben we profeten?

God wil dat we onze problemen overwinnen, betere mensen worden, en na dit leven bij Hem terugkeren. Maar Hij verwacht niet van ons dat we dat alleen doen. Hij leidt ons door gebed, de Schriften, en profeten. Een profeet is iemand die door God is geroepen om de hele wereld te leiden. Van Abraham en Mozes tot aan de levende profeten in deze tijd leidt God zijn kinderen altijd door middel van profeten.

Wat voor uitwerking hebben profeten op de samenleving?

Hoewel Gods geboden niet veranderen, is de wereld waarin wij leven voortdurend aan het veranderen. Verschillende tijdperken hebben allemaal hun eigen nieuwe omstandigheden en unieke problemen gekend. Profeten krijgen leiding van God om de mensen te helpen goed met die moeilijkheden en situaties om te gaan.

In de Bijbel spoorden de profeten de mensen aan om zich te bekeren, en voorzegden ze de geboorte, de dood en opstanding van Jezus Christus. Tegenwoordig blijven profeten van Jezus getuigen. Bovendien waarschuwen zij de mensen en geven zij hun advies in belangrijke kwesties.

Recente profetische leringen gaan bijvoorbeeld over sociale kwesties zoals huwelijks- en gezinsrelaties, praktische kwesties zoals onderwijs en financiële verantwoordelijkheid, en geestelijke onderwerpen om ons te helpen onze beproevingen te overwinnen en groter vertrouwen en geloof te ontwikkelen.

Profeten in deze tijd

De beste manier om de woorden van een profeet te toetsen, is ze toe te passen. Luisteraars naar hun boodschappen zeggen vaak: ‘Het was net alsof Hij speciaal tot mij sprak.’ God kent onze grootste zorgen en wil ons helpen. Een van de manieren waarop Hij zijn kinderen helpt, is door profeten inspiratie te geven.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is uniek in de wereld, want profeten geven de kerk voortdurend goddelijke leiding. Die boodschappen staan iedereen ter beschikking. De huidige profeet, president Russell M. Nelson, en twaalf apostelen spreken de wereld twee keer per jaar toe in een serie bijeenkomsten die wij de algemene conferentie noemen. De woorden van de profeet en de apostelen worden wereldwijd uitgezonden, en online geplaatst, zodat iedereen die kan horen en lezen. De profeet en de apostelen getuigen dat Jezus de Heiland is, en zij helpen ons om zijn voorbeeld te volgen.

Komt u meer over profeten te weten, dan gaat u begrijpen dat God nog steeds tot ons spreekt, en dat u Hem beter kunt volgen en gelukkiger kunt worden door naar de raad van de profeet te luisteren. We nodigen u uit om meer te weten te komen over de Kerk van Jezus door een gesprek met zendelingen te hebben.

Kom meer te weten over de herstelde Kerk van Jezus Christus
Maak een afspraak met zendelingen