De Kerk van Jezus is hersteld

In 1820 riepen God en Jezus een nieuwe profeet om de ware kerk te herstellen. Zijn naam was Joseph Smith.

Joseph Smith groeide op in een arm boerengezin in Palmyra (New York, VS). In die omgeving waren veel kerken en predikanten met elkaar aan het wedijveren om bekeerlingen. Joseph raakte in de war over de vraag bij welke kerk hij zich moest aansluiten, want ze onderwezen allemaal verschillenden dingen. Hij kwam een vers in de Bijbel tegen waarin stond dat als je God een vraag stelde, Hij die zou beantwoorden.

Ontvang een gratis exemplaar van het Boek van Mormon
Vraag het nu aan

Joseph besloot te bidden. Hij ging naar een afgelegen plek in het bos, knielde neer, en vroeg God nederig in gebed bij welke kerk hij zich moest aansluiten. God en Jezus verschenen aan hem in een visioen. Later beschreef Joseph deze heilige ervaring:

‘Ik [zag] recht boven mijn hoofd een lichtkolom, de helderheid van de zon overtreffend, die geleidelijk neerdaalde tot zij op mij viel. […] Toen het licht op mij rustte, zag ik twee Personen, wier glans en heerlijkheid elke beschrijving tarten, boven mij in de lucht staan. Een van Hen sprak tot mij, mij bij de naam noemend, en zei wijzend op de ander: Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem!’ (Geschiedenis van Joseph Smith 1:16–17.)

God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, zeiden Joseph dat hij zich niet bij een van de bestaande kerken moest aansluiten. Ze zeiden dat Jezus met zijn hulp uiteindelijk zijn oorspronkelijke kerk zou herstellen. Joseph Smith zou profeet worden, net als de profeten in de Bijbel. Na verloop van tijd kreeg hij dat belangrijke priesterschapsgezag dat verloren was gegaan, en daarmee de macht om te dopen, de zieken te genezen, en apostelen en andere leiders te roepen. De herstelde kerk werd op 6 april 1830 officieel opgericht.

De rol van het Boek van Mormon in de herstelling van de kerk van Jezus

Bij de herstelling van zijn kerk liet Jezus een eeuwenoude kroniek tevoorschijn komen die door Joseph Smith werd vertaald. Zij staat nu bekend als het Boek van Mormon: Eveneens een testament aangaande Jezus Christus. Het Boek van Mormon ondersteunt en verduidelijkt de Bijbel, en zorgt ervoor dat de leringen van Jezus Christus zuiver en correct blijven. U kunt voor uzelf te weten komen dat het Boek van Mormon net als de Bijbel het woord van God is door het te lezen en te bidden of het waar is. Als God antwoordt dat het waar is, dan weet u dat Joseph Smith een profeet was, en dat u de ware kerk van Jezus hebt gevonden.

Kom meer te weten over de herstelde Kerk van Jezus Christus
Maak een afspraak met zendelingen

Jezus Christus leidt zijn kerk in deze tijd

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is de herstelde Kerk van Jezus Christus. Jezus staat aan het hoofd van zijn kerk en leidt ons door middel van een hedendaagse profeet actief naar God terug.

Kom samen met ons de Heiland Jezus Christus aanbidden! U zult er veel aan hebben om zijn leringen in de heilige Schriften te bestuderen, en te horen wat Hij in deze tijd tegen profeten en apostelen zegt. U zult Gods liefde voelen wanneer u actief deel gaat uitmaken van de kerk van de Heer en anderen helpt.

Iedereen is welkom
Naar een kerk bij u in de buurt zoeken

Veelgestelde vragen

Mensen hebben vaak vragen over ‘mormonen’, of beter gezegd, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Klik hier voor de volledige lijst.