Wat leren we uit de Bijbel?

De Bijbel leert ons door de eeuwen heen dat God altijd van zijn kinderen blijft houden.

De Bijbel is het woord van God

De Bijbel is een verzameling heilige boeken die door profeten en geschiedkundigen van weleer zijn geschreven. Gedurende meer dan vierduizend jaar beschreven deze schrijvers de band tussen God en zijn volk. Hun geïnspireerde woorden kennen we nu als de Bijbel.

Dankzij de leringen in de Bijbel weten we wie God is, leren we van goede mensen die Hem liefhadden, en begrijpen we beter hoe Hij wil dat wij leven.

In de Bijbel wordt over Jezus onderwezen

Jezus Christus is de Zoon van God. Hij is naar de aarde gekomen om ons te redden van zonde, verdriet, eenzaamheid, pijn en nog meer. Toen Jezus op aarde was, heeft Hij heeft de mensen mooie lessen over dienstvaardigheid en liefde geleerd, en vele wonderen verricht. We kunnen deze verhalen in de Bijbel lezen, en erachter komen hoe we moeilijkheden met de hulp van Jezus kunnen overwinnen.

Laten we samen in de Bijbel lezen
Maak een afspraak met zendelingen

De lessen in de Bijbel zijn nu nog steeds belangrijk. Onze liefhebbende Vader in de hemel zal ons zegenen als we zijn woord lezen en het naleven. U zult zich dichter bij God voelen door te lezen en leren over zijn liefde voor u, die blijkt uit de talloze lessen in de Bijbel die ons helpen onze dagelijkse problemen het hoofd te bieden.

De tien geboden

In de Bijbel gaf God zijn volk tien geboden, of wetten, die ze moesten naleven. Deze geboden vragen van ons dat we God liefhebben en anderen met respect behandelen. Er staat ook in dat we niet mogen liegen, stelen, doden, of overspel plegen (zie Exodus 20). God verwacht van ons dat wij de tien geboden nog steeds naleven.

Een hogere wet

In het Nieuwe Testament leerde Jezus ons een betere manier om God te volgen. Hij zei dat we niet alleen de tien geboden moesten naleven, we moeten ook onze gedachten en ons hart rein houden. We tonen ons geloof in Jezus het best door zijn twee grote geboden te volgen: God liefhebben en onze naaste als onszelf.

Liefde

De Bijbel spreekt bovenal over liefde. Als we in de Bijbel verhalen over liefde lezen, kunnen we meer zoals Jezus worden. We kunnen meer om anderen geven, meer dienen en meer vergeven. We kunnen liefde voor God, onze naasten, en zelfs onze vijanden ontwikkelen.

Eveneens een testament aangaande Jezus Christus

Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geloven in een ander heilig boek van God, het Boek van Mormon. Net zoals de Bijbel gaat het over Jezus en helpt het ons om antwoorden te vinden op moeilijke levensvragen. Samen bieden de Bijbel en het Boek van Mormon ons meer begrip van onze Heiland en meer liefde voor Hem.

Ontdek hoe het Boek van Mormon van Jezus getuigt
Vraag een gratis exemplaar aan

Veelgestelde vragen

Mensen hebben vaak vragen over ‘mormonen’, of beter gezegd, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Klik hier voor de volledige lijst.