Zondagsdiensten

De kerk is een toevluchtsoord van de chaos van het dagelijkse leven. Als we kerkdiensten bijwonen, krijgen we de tijd om ons te concentreren op de aanbidding van onze God, en het liefhebben van onze naasten. Het is de beste manier om onze geestelijke batterijen op te laden en ons te helpen om Jezus in ons leven centraal te stellen.

De tijden en indeling van de kerkdiensten verschillen per kerkgemeente. Maar u kunt altijd rekenen op een soortgelijke indeling: één hoofdbijeenkomst voor iedereen, gevolgd door klassen voor verschillende leeftijden of groepen.

Woon gerust een van onze kerkdiensten bij. Alle bezoekers zijn welkom.
Naar een kerk bij u in de buurt zoeken

Avondmaalsdienst

De hoofdbijeenkomst voor iedereen heet de avondmaalsdienst. In deze bijeenkomst worden liederen gezongen, gebeden uitgesproken en preken (oftewel ‘toespraken’) gehouden – afwisselend door verschillende leden van de kerkgemeente. Maar het belangrijkste onderdeel van de bijeenkomst is onze deelname aan het avondmaal (oftewel de communie).

Muziek en lofzangen

Als we over de Heiland en onze vele zegeningen zingen, voelen we een nauwere band met God. De gemiddelde avondmaalsdienst bevat drie of vier lofzangen die de hele kerkgemeente zingt. Er kunnen ook nog andere muzikale nummers worden gebracht door een koor, een groepje of een solist. Sommige liederen klinken u misschien bekend in de oren, zoals ‘Nader, mijn God, tot U’ en ‘Gij zijt groot’, maar andere zullen nieuw voor u zijn. En het hindert niet als u geen toon kunt houden! Zing in onze diensten gerust met ons mee.

Tot elkaar getuigen

Op de eerste zondag van elke maand zijn er geen gewone preken. In plaats daarvan kan ieder lid van de kerkgemeente naar het spreekgestoelte gaan en vertellen wat hij of zij van het evangelie vindt. Als we naar de ervaringen van andere mensen luisteren, en Gods Geest in ons hart voelen komen, worden onze eigen overtuiging en ons geloof gesterkt.

Zondagse klassen

Vóór of ná de avondmaalsdienst zijn er verschillende klassen voor kinderen en volwassenen. Als u een van die aanvullende bijeenkomsten wilt bijwonen, vraag iemand in de kerk dan welke klas geschikt voor u is, en dan zullen ze u beslist graag in de juiste richting wijzen.