Hoe de Bijbel en het Boek van Mormon hand in hand gaan

Door beide kunt u een nauwere band met Jezus Christus krijgen en meer over zijn evangelie te weten komen.

Wij koesteren de Bijbel

Net als veel mensen over de hele wereld doen leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen troost en inspiratie op uit de Bijbel. Wij geloven dat de Bijbel het heilige woord van God is.

In de Bijbel beschreef de apostel Paulus: ‘In de mond van twee of drie getuigen zal elke zaak vaststaan’ (2 Korinthe 13:1). Als God een belangrijk beginsel uiteenzet, verschaft Hij een tweede bron om het te bevestigen. Het Boek van Mormon is een tweede getuige van de leringen in de Bijbel. Daar de mensen zich tegenwoordig steeds meer van God en godsdienst afkeren, kunnen we onszelf beter op het juiste spoor houden als we meer dan één getuige van Gods woorden hebben.

De Bijbel en het Boek van Mormon vullen elkaar aan

Het Boek van Mormon en de Bijbel bevestigen elkaars leringen, en we waarderen beide boeken. Elk beschrijft Gods handelingen met volken in verschillende delen van de wereld, maar in beide boeken worden veelal dezelfde beginselen uiteengezet. Het Boek van Mormon bevestigt wat de Bijbel over Jezus Christus zegt, en verduidelijkt veel andere christelijke leerstellingen.

Door beide boeken te bestuderen, kunt u beter begrijpen wie God is en wat Hij voor u wil. Samen bieden het Boek van Mormon en de Bijbel inspiratie, leiding en instructie die in duizenden jaren zijn opgetekend. Hoewel de boeken lang geleden geschreven zijn, kunt u er toch lessen in vinden die op u van toepassing zijn.

Ontvang een gratis exemplaar van het Boek van Mormon
Vraag het nu aan