Hoe u moet bidden

Bidden is eenvoudiger dan u misschien denkt. God is er voor u, en Hij zal uw gebeden horen en u antwoord geven.

Vier stappen tot gebed

God is uw liefhebbende Vader in de hemel, en Hij wil van u horen. U kunt contact met Hem leggen door tot Hem te bidden. Als zijn kind kunt u uw hemelse Vader om hulp en leiding vragen.

U kunt hardop bidden, of in stilte. U kunt net zo met God praten als met iedere andere persoon. U hoeft geen mooie woorden te gebruiken of zinnen uit het hoofd te leren. Het is belangrijker dat u openhartig en vanuit uw hart spreekt. Geloof dat Hij er is en dat Hij luistert, want dat doet Hij. Geloof dat Hij u zal helpen, want doet Hij.

Gebed is een van de waardevolste geschenken die uw liefdevolle hemelse Vader u heeft gegeven.

1. Begin met uw gebed

Zoek voordat u begint een rustig plekje op waar u zich op uw gemak voelt. Een goede manier om te beginnen, is God bij zijn naam noemen. U kunt de volgende aanspreekvormen proberen: ‘Lieve God’, ‘Lieve hemelse Vader’, ‘Onze Vader die in de hemel is’, of eenvoudigweg ‘God’.

2. Houd een gesprek met God

Vertel wat u op uw hart hebt; vertel wat u hoopt en verlangt, en waar u zich zorgen over maakt en problemen mee hebt. U kunt Hem om hulp, leiding, vergeving of genezing vragen. Wat het ook is dat u dwarszit, leg het aan Hem voor, en erken dat zijn wijsheid en timing voorrang hebben boven de uwe. U kunt Hem vragen wat Hij van u verlangt.

Vertel God wat u van anderen vindt. U kunt over hun behoeften bidden, of vragen hoe u ze kunt liefhebben en helpen.

Dank God voor al uw zegeningen. Zelfs moeilijkheden kunnen een zegen zijn. Hierdoor voelen we ons nederig, en dan zijn we beter in staat om ons hart en ons verstand open te stellen voor de antwoorden die God ons geeft.

3. Sluit uw gebed af

Als u alles hebt gezegd wat u wilde zeggen, kunt u uw gebed besluiten door te zeggen: ‘In de naam van Jezus Christus, amen.’

Dat doen we omdat Jezus ons heeft geboden in zijn naam te bidden en alles in zijn naam te doen.

4. Voer uw rechtschapen verlangens uit

Er schuilt wijsheid in het gezegde ‘Bid alsof alles van de Heer afhangt, en ga dan aan de slag alsof alles van jou afhangt.’ Vaak krijgen we pas Gods leiding en hulp als we aan de slag gaan.

Wanneer bidden

U kunt nooit te veel bidden. God wil van u horen als u blij bent, als u verdrietig bent, of als u gewoon iets kwijt moet aan iemand. U kunt bidden wanneer u daar maar behoefte aan hebt. Sterker nog: als u geen zin hebt om te bidden, of denkt dat God niet van u wil horen, dan is dat misschien juist een van de beste momenten om te bidden.

Bid individueel en met anderen

U zou regelmatig individueel met God moeten spreken. Maar bid ook met anderen – tijdens kerkdiensten, voor een maaltijd, en in gezinsgebed. Doorgaans spreekt één persoon namens de groep het gebed uit terwijl anderen vol respect luisteren, over de uitgesproken woorden denken, en hun instemming betuigen door aan het eind van het gebed ‘amen’ te zeggen.

Bid in de loop van de dag

In Psalmen 55:17 zegt koning David dat hij ‘’s avonds, en ‘s morgens, en ‘s middags’ zal bidden. Doorgaans zijn de meest aangewezen tijden voor een individueel gebed als u ’s ochtends aan uw dag begint, voor elke maaltijd, en voordat u ’s avonds naar bed gaat. Maar u kunt nooit op een verkeerde tijd van de dag bidden. God luistert altijd, zodat wij ‘zonder ophouden’ kunnen bidden (1 Thessalonicenzen 5:17).

Bid onder bijzondere omstandigheden

Er zijn momenten die om een extra gebed vragen – zoals een verzoek om genezing, om bescherming, of wegens dringende behoeften. Als u vasten (expres een tijdje voedsel en drinken overslaan) combineert met gebed, laat u God duidelijk zien dat u oprecht bent, en zal Hij u geestelijke kracht geven.

Wij bidden graag met u
Maak een afspraak met zendelingen

Antwoord op uw gebeden krijgen

God belooft dat Hij ons antwoord en leiding zal geven als we ons in gebed tot Hem wenden.

God communiceert door de Heilige Geest met ons, in de vorm van goede gedachten en ideeën, of vredige, troostende gevoelens. Als we die dingen meemaken, betekent het dat God ons aanmoedigt, ons naar waarheid leidt, en ons leiding geeft.

Ieder voelt de Heilige Geest op zijn eigen manier. In de Bijbel wordt het beschreven als ‘het suizen van een zachte stilte’ (zie 1 Koningen 19:11–12) of, zoals we het in de kerk vaak zeggen, ‘een stille, zachte stem’, die u bijna iets in lijkt te fluisteren.

Vaak verhoort God onze gebeden door middel van andere mensen. God kan mensen op de juiste tijd op ons pad brengen die de oplossing kunnen zijn, of die ons het antwoord kunnen geven waar we naar op zoek waren. We kunnen ook antwoord op onze gebeden krijgen door te lezen wat zijn profeten ons in de Bijbel en het Boek van Mormon hebben geleerd. Als we die boeken lezen en erover bidden, kan de Heilige Geest ons speciaal op ons afgestemde denkbeelden en aanwijzingen geven. Tijd nemen om zijn woord te bestuderen is bovendien een manier om God te laten zien dat wij werkelijk een antwoord van Hem willen.

Kijk wat er in het Boek van Mormon over het gebed staat
Vraag een gratis exemplaar aan

Veelgestelde vragen

Mensen hebben vaak vragen over ‘mormonen’, of beter gezegd, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Klik hier voor de volledige lijst.