Wie heeft het Boek van Mormon geschreven?

Net als de Bijbel heeft het Boek van Mormon veel verschillende auteurs.

Het Boek van Mormon is in feite een verzameling geschiedenissen die van de ene schrijver op de andere zijn doorgegeven. De eerste auteur was de profeet Nephi, die rond 600 v.C. met zijn familie Jeruzalem verliet en naar Amerika voer. Nephi gaf de kroniek door aan zijn jongere broer, Jakob. En hij gaf hem door aan zijn zoon Enos. Elke auteur gaf de kroniek door aan iemand die hij vertrouwde.

Waarom heet het boek het Boek van Mormon?

Na honderden jaren werd de kroniek aan Mormon gegeven, die zowel profeet als legerleider was. Mormon vatte alle geschriften in één boek samen en graveerde het op dunne metaalplaten. Hij noemde het boek het Boek van Mormon. Voordat hij stierf, gaf Mormon de platen aan zijn zoon Moroni door. Moroni voegde er nog wat tekst aan toe en begroef de platen vervolgens.

Joseph Smith vertaalde het Boek van Mormon

In 1823 verscheen Moroni als engel aan Joseph Smith en vertelde hem waar de platen waren begraven. Joseph Smith vertaalde de platen door de gave en de macht van God in het Engels, en in 1830 werd het Boek van Mormon in die taal in Palmyra (New York, VS) gepubliceerd.

Sindsdien is deze heilige kroniek in meer dan 100 andere talen vertaald, en zijn er meer dan 150 miljoen exemplaren gedrukt.

Ontvang een gratis exemplaar van het Boek van Mormon
Vraag het nu aan