Wat wij geloven

Wij zijn christenen, en wij geloven dat het goed is om zo veel mogelijk over Jezus te weten te komen. De Heiland volgen is de grootste bron van geluk. U zult voelen dat Hij van u houdt, als u ernaar streeft zijn leven en leringen te begrijpen.

Ontvang een gratis exemplaar van het Boek van Mormon
Vraag het nu aan

Veelgestelde vragen

Mensen hebben vaak vragen over ‘mormonen’, of beter gezegd, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Klik hier voor de volledige lijst.

Ja! Absoluut. ‘Mormoon’ is tenslotte maar een bijnaam. Wij zijn leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God en de Heiland van de wereld is, en dat Hij meer van ons houdt dan we ons kunnen voorstellen. Wil dat zeggen dat we precies hetzelfde geloven als alle andere christelijke kerken? Nee. Maar we beschouwen onszelf beslist als toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

Als leden van De Kerk van Jezus Christus kiezen we ervoor om geen bier te drinken, omdat we geloven in een geïnspireerde gezondheidswet die ons aanspoort om goed voor ons lichaam te zorgen. De meeste bepalingen liggen voor de hand. Geen drugs. Geen alcohol. Geen tabak. We drinken ook geen koffie of thee. We weten niet precies waarom, maar we geloven dat God dit van ons vraagt. Daarom vermijden we deze middelen.

Ja. Absoluut. De Bijbel is het woord van God, het is heilige Schriftuur, en verplichte literatuur voor mensen die een gelukkig leven willen leiden. Naast de Bijbel vinden we inspiratie in andere Schriftuurlijke boeken die uniek zijn voor De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Samen bieden ze ons inzicht in belangrijke waarheden over Jezus Christus.

Dat hangt ervan af. Tempels zijn alleen toegankelijk voor leden van de kerk die zich bewust hebben voorbereid om hun tempelervaring ten volle te benutten. Maar als een nieuwe tempel wordt gebouwd, en bij bijzondere gelegenheden, worden er open dagen gehouden zodat bezoekers een rondleiding kunnen volgen. Veel tempels hebben ook een bezoekerscentrum, en het tempelterrein is voor iedereen toegankelijk.

De Heilige Drie-eenheid wordt in veel christelijke religies gebruikt om God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest aan te duiden. Als heiligen der laatste dagen geloven we sterk in alle drie, maar we geloven niet dat ze één persoon zijn. Wij geloven dat ze één in doel zijn. Het is hun doel om ons te helpen vreugde te vinden, in dit leven en in het hiernamaals (waar we ook in geloven).