Het Boek van Mormon

Net als de Bijbel is het Boek van Mormon een boek met Schriftuur vol leringen over Jezus. Ontdek hoe u dichter tot God kunt komen door het te lezen.

Ontvang een gratis exemplaar van het Boek van Mormon
Vraag het nu aan

Veelgestelde vragen

Mensen hebben vaak vragen over ‘mormonen’, of beter gezegd, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Klik hier voor de volledige lijst.

Ja. Absoluut. De Bijbel is het woord van God, het is heilige Schriftuur, en verplichte literatuur voor mensen die een gelukkig leven willen leiden. Naast de Bijbel vinden we inspiratie in andere Schriftuurlijke boeken die uniek zijn voor De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Samen bieden ze ons inzicht in belangrijke waarheden over Jezus Christus.

Ja! Jezus is het fundament van ons geloof. We gebruiken dan ook liever de juiste naam van onze kerk: De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

In het Boek van Mormon staat: ‘En wij spreken over Christus, wij verheugen ons in Christus, wij prediken Christus, wij profeteren over Christus, en wij schrijven volgens onze profetieën, opdat onze kinderen zullen weten op welke Bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden’ (2 Nephi 25:26).

De tijden van kerkdiensten variëren van kerkgemeente tot kerkgemeente. Maar u kunt er altijd op rekenen dat er één algemene bijeenkomst voor iedereen is, gevolgd door verschillende klassen verdeeld over leeftijdsgroepen, of verdeeld in mannen en vrouwen.

De dienst voor iedereen heet de ‘avondmaalsdienst’. In deze bijeenkomst worden liederen gezongen, gebeden uitgesproken en preken (oftewel ‘toespraken’) gehouden – afwisselend door verschillende leden van de kerkgemeente. Maar het belangrijkste onderdeel van de bijeenkomst is als we aan het avondmaal (door anderen ook wel communie genoemd) deelnemen of de Heiland te gedenken.