De kerk van Jezus Christus

Toen Jezus op aarde was, vestigde Hij zijn kerk. Diezelfde kerk bestaat nu ook.

Jezus kwam niet alleen naar de aarde om ons van zonde te redden, maar ook om zijn kerk te vestigen. Toen Hij stierf, liet hij meer dan alleen krachtige leerredes en leringen achter. Hij liet apostelen, geboden en een basiskerkorganisatie achter die de mensen nog lang na zijn dood en opstanding tot zegen waren. Bovendien gaf Hij rechtschapen mannen het priesterschap, oftewel de macht om in zijn naam op te treden, zodat zij andere mensen konden dopen, en de kerk konden leiden.

Kom meer te weten over de herstelde Kerk van Jezus Christus
Maak een afspraak met zendelingen

Kom samen met ons de Heiland Jezus Christus aanbidden! U zult er veel aan hebben om zijn leringen in de Schriften te bestuderen en te luisteren naar wat Hij in onze tijd tegen profeten en apostelen heeft gezegd. Als u elkaar in de kerk van de Heer dient, zult u Gods liefde voelen.

Neem het hele gezin mee naar de kerk
Iedereen is welkom
Naar een kerk bij u in de buurt zoeken