Gezond leven

U weet misschien wel dat heiligen der laatste dagen geen alcohol drinken en dat ze niet roken. Weet u ook waarom?

In de Bijbel vraagt God op diverse plekken van zijn volk dat zij zich van bepaalde soorten voedsel onthouden. En dat doet Hij in deze tijd ook. God heeft ons wijze raad gegeven om al zijn kinderen gezond te houden. Die raad heet het woord van wijsheid. Er staan geïnspireerde manieren in om onze lichamelijke en geestelijke gezondheid te verbeteren. Het bevat de raad om voedzame maaltijden te eten en verslavende middelen te vermijden.

Wat we volgens het woord van wijsheid wel en niet moeten doen

Wel: Fruit en groenten eten

‘Ieder gewas op zijn tijd, en iedere vrucht op haar tijd; al deze moeten met beleid en dankzegging worden gebruikt.’ (Leer en Verbonden 89:11)

Niet: Alcohol drinken

‘En voorts, sterkedrank is niet voor de buik, maar voor het wassen van uw lichaam.’ (Leer en Verbonden 89:7)

Wel: Spaarzaam vlees eten

‘Ja, ook het vlees van dieren en van de vogels van de lucht, heb Ik, de Heer, verordonneerd voor het gebruik door de mens met dankzegging; niettemin moet het spaarzaam worden gebruikt.’ (Leer en Verbonden 89:12)

Niet: Roken of tabak gebruiken

‘En voorts, tabak is niet voor het lichaam, noch voor de buik, en is niet goed voor de mens.’ (Leer en Verbonden 89:8)

Wel: Geregeld voor lichaamsbeweging zorgen

‘Voor je lichaam zorgen, houdt in dat je gezond eet, en geregeld lichaamsbeweging en voldoende nachtrust krijgt.’ (Voor de kracht van de jeugd)

Niet: Koffie of thee drinken

‘En voorts, hete dranken zijn niet voor het lichaam of de buik.’ (Leer en Verbonden 89:9)

Wel: Granen eten

‘Alle graan is verordonneerd voor het gebruik door mens en dier, om het hoofdvoedsel te zijn.’ (Leer en Verbonden 89:14)

Niet: Drugs gebruiken of medicijnen misbruiken

‘Elke stof die schadelijk is voor het lichaam en die men doelbewust tot zich neemt, is niet in harmonie met het woord van wijsheid. Dat geldt in het bijzonder voor drugs.’ (Trouw aan het geloof)

We worden ook aangemoedigd om te zorgen dat we voldoende nachtrust en beweging krijgen, en eens per maand vasten – waarbij we twee opeenvolgende maaltijden overslaan – om gezond te blijven, discipline te betrachten en geestelijker te worden.

De zegeningen van het woord van wijsheid

Wie zich aan Gods raad in het woord van wijsheid houdt, heeft de belofte van gezondheid, wijsheid en ‘niet moe [te] worden, [te] lopen en niet mat [te] worden’ (Leer en Verbonden 89:18–20).

Het is verbazend om te bedenken dat de wereld in de periode waarin het woord van wijsheid werd geopenbaard, in 1833, de wetenschappelijke bewijzen van de gevolgen van zaken zoals voedingswijze, alcohol- en tabaksgebruik niet begreep. Inmiddels worden de regels in het woord van wijsheid in wetenschappelijke kringen algemeen als gezond beschouwd. Onderzoekers hebben keer op keer bewezen hoe negatief de gevolgen van alcohol drinken, roken en tabak kauwen zijn, met risico op ziekten zoals levercirrose, alvleesklierontsteking en vele soorten kanker.

Uit onderzoek is bovendien gebleken dat mensen die zich aan het woord van wijsheid houden over het algemeen langer leven. De University of California in Los Angeles heeft van 1980 tot en met 2004 een onderzoek gedaan onder heiligen der laatste dagen die zich aan de gezondheidsregels in het woord van wijsheid hielden. De resultaten van dit 25 jaar durend onderzoek tonen aan dat deze levenswijze een grotere levensverwachting opleverde.

We worden aangemoedigd om voor ons lichaam te zorgen omdat het een geschenk van God is. Als we die relatie goed begrijpen, zijn we geneigd om beter voor onszelf te zorgen.

Als we ons lichaam behandelen als een tempel die we van God gekregen hebben, krijgen we emotionele en geestelijke zegeningen, zoals een nauwere band met God en een sterker bewustzijn van onze goddelijke identiteit.

Het is duidelijk dat lichamelijke gezondheid en geestelijk welzijn hand in hand gaan. Wilt u hulp met het verbeteren van uw lichamelijke en geestelijke gezondheid? Vraag dan een bezoek van onze zendelingen aan. Wij kunnen u helpen om de leringen in het woord van wijsheid toe te passen zodat u grotere zegeningen kunt ontvangen.

Wilt u meer weten over de oorsprong van het woord van wijsheid?
Onze zendelingen kunnen u vertellen hoe dit aan een profeet van God is geopenbaard.
Plan een bezoek