U kunt door Jezus Christus vergeving ontvangen

Vanwege Jezus’ zoenoffer voor ons kunnen wij vergeving ontvangen en geven.

Jezus heeft ons de gave van vergeving gegeven

Tijdens zijn leven op aarde onderwees Jezus Christus andere mensen, verrichtte Hij wonderen en verbreidde Hij zijn evangelie. In de laatste week van zijn leven verrichtte Hij het allergrootste wonder toen Hij voor onze zonden leed en zijn leven neerlegde.

Hij nam de zonden van de wereld op zich en leed voor ieder van ons. In de hof van Gethsémané droeg Jezus de last van alle zonden en het verdriet van iedere persoon die ooit heeft geleefd, waarbij Hij uit iedere porie bloedde. Hij werd verraden, gearresteerd en gekruisigd. Dit was een offer dat alleen Hij kon brengen, en Hij deed het bereidwillig omdat Hij van ons houdt.

Wat betekent het offer van Jezus voor mij?

We begaan allemaal vergissingen die we niet kunnen oplossen, we ondergaan verliezen waar we niet van kunnen herstellen, en we krijgen te maken met kwellingen en teleurstellingen die we niet alleen kunnen verdragen. Door het offer van Christus hoeven we dat niet alleen te doen.

Hij helpt mij om te vergeven

Jezus gebiedt ons om mensen die ons iets aandoen te vergeven. Het kan erg moeilijk zijn om mensen die ons verdriet hebben gedaan of ons hebben gekwetst te vergeven, maar als we om hulp vragen, kan Christus ons de kracht geven om gevoelens van boosheid en verbittering te overwinnen.

Hij helpt mij om me te bekeren

Jezus heeft de macht om ons volledig te vergeven. Als we ons bekeren en we op Hem vertrouwen, zullen we weer rein worden.

Hij helpt mij om sterker te zijn

Jezus Christus houdt van ons en wil ons helpen. Door zijn genade kunnen wij goddelijke hulp of kracht krijgen om dingen te doen die we in ons eentje niet zouden kunnen.

Hij begrijpt ons helemaal

Omdat Jezus Christus voor al onze zonden en kwellingen geleden heeft, kent Hij ons door en door. Hij houdt van ons en wil dat wij ons in beproevingen en moeilijkheden op Hem verlaten. Hij weet precies wat wij doormaken en hoe Hij ons moet helpen.

Ontvang een gratis exemplaar van het Boek van Mormon
Vraag het nu aan