Hoe kan ik mezelf vergeven?

Soms blijven we onszelf hardvochtig veroordelen, lang nadat God ons vergeven heeft.

Jezus heeft al voor onze zonden geleden

Jezus heeft in de hof van Gethsémané voor uw zonden geleden. Als we iets verkeerd doen, kunnen we ons bekeren – God om vergeving vragen – en wegens het offer van Jezus kunnen we weer rein worden. Als we onszelf vergeven, geven we blijk van ons geloof in Hem.

Dat betekent niet dat we maar kunnen doen wat we willen, omdat Jezus het al geregeld heeft. Het betekent wél dat we in geloof met ons leven verder moeten gaan zodra we ons hebben bekeerd. We moeten niet bij onze vergissingen uit het verleden blijven stilstaan.

Studiesessie: Hoe te vergeven en vergeven te worden
Geef u op

Schuldgevoelens kunnen onze band met God verzwakken

Als ons door schuldgevoelens dwars laten zitten, zelfs nadat we om vergeving hebben gebeden en alles hebben gedaan wat we konden om onze wandaden goed te maken, kan dat ons zelfs van God verwijderen.

Soms krijgen we de indruk dat God niet tot ons wil spreken, of dat wij het bidden niet waardig zijn. Maar dat is niet waar. God houdt van al zijn kinderen en is volkomen bereid om ons te vergeven als we ons oprecht bekeren. Als God iemand vergeeft, is het net alsof de zonde nooit is begaan.

Het is belangrijk om te begrijpen dat de duivel ‘ernaar [streeft] dat alle mensen ongelukkig zullen zijn, net als hijzelf’ (zie 2 Nephi 2:27). De pijn van schuldgevoelens hindert ons vermogen om de Geest te voelen. God wil liever dat wij anderen dienen en het fijn hebben dan dat we somber en onrein zijn.

Leer loslaten en doorgaan

Een profeet uit het Boek van Mormon die Enos heette, schreef wat er gebeurde toen hij God om vergeving vroeg. Hij bad dag en nacht, en uiteindelijk hoorde hij een stem zeggen: ‘Enos, uw zonden zijn u vergeven, en u zult worden gezegend’ (zie Enos 1:5). Het mooie aan dit verhaal is de reactie van Enos. Hij schreef: ‘En ik, Enos, wist dat God niet kon liegen; daarom was mijn schuld weggevaagd’ (zie Enos 1:6).

Enos bleef niet bij zijn vergissingen stilstaan. In plaats daarvan begon hij onmiddellijk te bidden voor het welzijn van andere mensen. In plaats van aan zichzelf begon hij aan andere mensen te denken. Neem het voorbeeld van Enos ter harte en leer om na uw bekering verder te gaan.

Het is gezond om uzelf te vergeven

Deskundigen bevestigen dat uzelf vergeven goed is voor uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Hoewel het vaak als een godsdienstige leerstelling wordt gezien, bevestigt wetenschappelijk onderzoek dat uzelf vergeven voordelen voor uw gezondheid heeft.

Wetenschappelijk onderzoekster Andrea Brandt heeft gezegd: ‘Erken dat niet iedereen zelfbewust of empathisch genoeg is om toe te geven dat ze iets verkeerd hebben gedaan. Wees blij dat u een persoon bent die uw fouten en vergissingen kan inzien, en kan zeggen: “Ik heb dit gedaan; ik ben er verantwoordelijk voor.” U hebt iets verkeerd gedaan, ja, maar u bent in wezen een goed mens.’ (Psychology Today, oktober 2017.)

Ze zegt in feite dat excuus aanbieden een goede indicatie is van uw karakter. Maar ze wijst er ook meteen op dat ‘het geen enkel nut heeft om in het ontkrachtende patroon van zelfbestraffing te blijven steken. Niemand heeft er wat aan als u uzelf afstraft. Om anderen te dienen en uw leven te beteren, moet u zichzelf vergeven.’

Als u meer over vergeving en de rol van Jezus Christus te weten wilt komen, nodigen wij u uit om een afspraak te maken met vertegenwoordigers van de kerk.

Vraag een bezoek van zendelingen aan
Wij doen ons best om uw geestelijke vragen te beantwoorden en u te helpen dichter tot Jezus Christus te komen.
Maak een afspraak met zendelingen