Wat is een tempel?

Een tempel is een heilige plek van aanbidding waar wij dichter tot God komen.

Een tempel is letterlijk het huis van de Heer. Het is een plek waar we heilige beloften aan God doen, zijn Geest voelen, en de drukte van het dagelijkse leven ontvluchten.

Waarom hebben heiligen der laatste dagen tempels?

Er zijn al heel lang tempels geweest. Mozes had een tabernakel, Salomo bouwde een prachtige tempel, en Jezus onderwees de mensen in de tempel in Jeruzalem. In deze tijd zijn er over de hele wereld tempels gebouwd. Trouwe leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen vinden in meer dan 140 tempels over de hele wereld de gelegenheid om meer over Gods plan van geluk te weten te komen en het in alle rust te overpeinzen. Paren kunnen in de tempel voor de eeuwigheid huwen, en niet alleen ‘tot de dood u scheidt’. Leden van de kerk kunnen daar ook dopen en andere verordeningen verrichten voor dierbaren die zijn overleden zonder deze zegeningen te hebben ontvangen.

Wilt u meer over de tempel bespreken? Wij komen u graag bezoeken.
Plan een bezoek

Washington D.C. Temple

Concepcion, Chile Temple

Salt Lake City, Utah Temple

Fort Lauderdale, Florida Temple

Bern, Switzerland Temple

Tijuana, Mexico Temple

Paris, France Temple

Laie, Hawaii Temple

Tucson, Arizona Temple

Accra, Ghana Temple

De zegeningen van de tempel

Omdat elke tempel het huis van de Heer is, voelen we daar een bijzondere band met God. Dit gevoel kan ons hoop geven als we in moeilijkheden verkeren, en kan ons leiden als we sturing nodig hebben. De tempel is bovendien de plek waar we de grootste zegeningen ontvangen die God ons te bieden heeft, inclusief de gelegenheid om voor eeuwig bij onze gezinsleden te zijn, zelfs na onze dood. Bovendien kunnen wij onze overleden familieleden eren en dienen door hun deze zegeningen aan te bieden.

Een tempel is iets anders dan een kerkgebouw

Kerkleden gaan voor hun aanbidding naar kerkgebouwen over de hele wereld, en bezoekers zijn altijd welkom. Die kerkgebouwen kunnen speciaal gebouwde gebouwen in uw buurt zijn, of het kan een gehuurd gebouw ergens in de stad zijn. Maar wat voor gebouw het ook is, het is een plek waar kerkleden regelmatig voor zondagse erediensten en wekelijkse activiteiten bijeenkomen.

Ga met uw gezin naar de kerk
Naar een kerk bij u in de buurt zoeken

Veelgestelde vragen

Mensen hebben vaak vragen over ‘mormonen’, of beter gezegd, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Klik hier voor de volledige lijst.

Jezus heeft onderwezen dat we gedoopt moeten worden om het koninkrijk des hemels binnen te gaan. Maar hoe zit dat dan met mensen die sterven zonder ooit gedoopt te zijn of zelfs van Jezus gehoord te hebben? Hoe kunnen zij gered worden?

Gelukkig houdt God van ons allemaal en heeft Hij een manier verschaft waarop iedereen al zijn zegeningen kan ontvangen, zelfs na de dood. In de tempel worden dopen en andere essentiële verordeningen verricht namens hen die zijn gestorven maar niet de gelegenheid hadden om die te ontvangen. De apostel Paulus heeft het in de Bijbel over dopen voor de doden gehad (zie 1 Korinthe 15:29), en leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen houden in deze tijd dat gebruik in tempels in stand.

Het werkt zo: Heiligen der laatste dagen bestuderen hun familiegeschiedenis om namen te ontdekken van familieleden die gestorven zijn zonder te zijn gedoopt. Zij laten zich dan namens die voorouders in de tempel dopen. We bieden anderen deze dienst in liefde aan, en omdat het leven na de dood voortgezet wordt, zijn de overledenen zich deze verordeningen bewust en kunnen zij kiezen of ze die wel of niet aanvaarden.

Het gezin staat centraal in Gods plan voor ons geluk en het is de bedoeling dat het huwelijk langer voortduurt dan alleen ‘tot de dood u scheidt’. In de tempel worden man en vrouw voor altijd verenigd. We noemen die huwelijksceremonie een tempelverzegeling, want het echtpaar wordt voor dit leven en voor de eeuwigheid verenigd. De bruidegom en bruid beloven om elkaar volledig te eren en lief te hebben, en verbinden zich om de leringen en het voorbeeld van Jezus te volgen. Vervolgens wordt hun beloofd dat hun huwelijks- en gezinsbanden tot in het hiernamaals stand zullen houden.

Na de bouw of renovatie van een tempel zijn er open dagen voor het publiek. Tijdens deze open dagen mag iedereen een rondleiding door de tempel volgen. Is de tempel daarna eenmaal ingewijd, dan mag het publiek nog steeds genieten van het prachtige terrein, of eventueel het bezoekerscentrum, maar toegang tot de tempel is dan voorbehouden aan trouwe leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen die daar aan de ceremonies willen deelnemen.

In die ceremonies leren ze onder meer over Gods plan voor ons geluk, en doen ze plechtige beloften om Jezus Christus te volgen. Het is belangrijk dat ieder die naar de tempel gaat, klaar is om die heilige beloften af te leggen.

Onthoud dat een tempel iets anders is dan een van onze plaatselijke kerkgebouwen. We hebben over de hele wereld duizenden kerkgebouwen waar kerkleden voor zondagse erediensten bijeenkomen. In die gebouwen worden ook diverse wekelijkse activiteiten gehouden. Alle bezoekers zijn welkom in deze kerkgebouwen, en u bent van harte welkom in onze erediensten,