De Bijbel

De Bijbel leert ons dat God zijn kinderen altijd liefheeft. Voel bij het lezen van de Bijbel de liefde die God voor u heeft.

Veelgestelde vragen

Mensen hebben vaak vragen over ‘mormonen’, of beter gezegd, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Klik hier voor de volledige lijst.

Ja. Absoluut. De Bijbel is het woord van God, het is heilige Schriftuur, en verplichte literatuur voor mensen die een gelukkig leven willen leiden. Naast de Bijbel vinden we inspiratie in andere Schriftuurlijke boeken die uniek zijn voor De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Samen bieden ze ons inzicht in belangrijke waarheden over Jezus Christus.

Het Boek van Mormon bekrachtigt de Bijbel en geeft vaak verduidelijking met betrekking tot de leringen van Jezus Christus. Het is zoals de Bijbelboeken Markus en Lukas die dezelfde verhalen over Jezus bevatten, maar het is toch leerzaam om ze vanuit twee verschillende perspectieven te lezen.

Samen bevatten het Boek van Mormon en de Bijbel inspiratie, leiding en voorschriften die over een periode van duizenden jaren zijn opgetekend. Ze laten zien dat God mensen uit alle hoeken van de wereld liefheeft en leidt. Door beide boeken te bestuderen, zult u beter begrijpen wie God is en wat Hij voor u in petto heeft.

De Bijbel is geschreven door geïnspireerde mannen die we profeten noemen. God sprak tot profeten als Mozes en Jesaja, en zij schreven op wat Hij hun leerde. Deze geschriften vormen samen het Oude Testament. Het Nieuwe Testament is een verzameling ooggetuigenverslagen door volgelingen van Jezus, en brieven van Paulus en andere apostelen. Beide testamenten zijn later vertaald en verzameld in een boek dat we nu kennen als de Bijbel.