20 Bijbelteksten waardoor u Gods liefde kunt voelen

Liefde wordt her en der in de Bijbel genoemd. Maar deze 20 Bijbelteksten over liefde zijn meer dan alleen inspirerende citaten – het zijn instructies waarmee u een beter mens kunt worden, uw relaties kunt versterken, en Jezus Christus kunt volgen. God gebiedt ons allemaal om voor iedereen naastenliefde te hebben, de reine liefde van Christus.

Eigenschappen van liefde

God wil dat wij anderen net zo liefhebben als Hij ons liefheeft – met een onzelfzuchtige, vriendelijke en eeuwigdurende liefde.

1

2

3

4

5

6

Heb iedereen lief

God heeft iedereen onophoudelijk lief. God heeft iedere persoon op aarde lief. Hij verwacht van u dat u dat ook doet – zelfs als dat moeilijk is.

7

8

9

10

Heb uw gezinsleden lief

Het gezin staat centraal in Gods plan voor ons geluk. Liefdevolle gezinsbanden kunnen eeuwig duren.

11

12

13

14

15

God heeft u lief

God is uw hemelse Vader. Hij houdt van u. Hij waakt over ieder van zijn kinderen en geeft heel veel om hen.

16

17

Heb God lief

Denk eraan om God altijd liefde, eerbied en dankbaarheid te betonen, want Hij heeft u alles gegeven.

18

19

20