20 Bijbelteksten om u te inspireren anderen te helpen

Anderen dienen, is een kenmerk van waar christendom. De Bijbel vertelt in detail over Jezus Christus’ dienstbetoon aan anderen, en moedigt zijn volgelingen aan om hetzelfde te doen. Uit de Bijbel blijkt ook dat we God dienen als we andere mensen helpen, en dat dit zegeningen oplevert.

Kijk hoe Jezus anderen diende

Hij waste de voeten van zijn discipelen

‘Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met een linnen doek die Hij om Zijn middel had’ (Johannes 13:5).

Hij genas de zieken

‘En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. En Hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar; en zij stond op en diende hen’ (Mattheüs 8:14–15).

Hij wekte de doden op

‘Maar toen Hij allen naar buiten gestuurd had, pakte Hij haar hand en riep: Kind, sta op! En haar geest keerde terug en zij stond onmiddellijk op’ (Lukas 8:54–55).

Hij leed voor onze zonden

‘En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. […] En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen’ (Lukas 22:41–42, 44).

In de Bijbel lezen we over veel manieren waarop Jezus Christus, onze Heiland, dienstbetoon verrichtte. Hij spoorde ons aan om zijn volmaakte voorbeeld te volgen door onze medemens te helpen. Deze 20 teksten uit de Bijbel inspireren ons om anderen te dienen, en leren ons hoe we dat kunnen doen.

De Bijbel leert ons om anderen lief te hebben en te dienen

1

2

3

4

Dien uw gezinsleden

5

6

7

Dien uw naasten

8

9

10

11

Dien uw vijanden

12

13

14

15

De zegeningen van andere mensen helpen

16

17

18

19

20

We leven allebei die geboden na door onze medemens lief te hebben en te dienen. We betuigen God onze liefde voor hem door zijn geliefde kinderen te helpen. Als we onze gezinsleden, naasten en vijanden dienen, dan neemt onze liefde voor hen toe. Uit de Bijbel leren we hoe we anderen moeten dienen, Jezus moeten volgen en vreugde ondervinden.