Bijbelse profetieën

God roept profeten om ons zijn geboden bij te brengen, te waarschuwen voor zonde en te profeteren van toekomstige gebeurtenissen. In de Bijbel staan veel profetieën die al vervuld zijn, en veel die nog moeten gebeuren. Veel Bijbelse profetieën gaan over Jezus Christus, zijn leven en zijn rol in de bestemming van alle mensen.

Waarom roept God profeten?

Wat werd er over Jezus geprofeteerd?

Welke Bijbelse profetieën zijn er onder meer vervuld?

Wat zijn enkele Bijbelse profetieën die nog niet in vervulling zijn gegaan?

In hoeverre zijn die profetieën op mij van toepassing?
Gratis Bijbelstudie