Uw gezin kan eeuwig zijn

Het gezin is een belangrijk onderdeel van Gods plan voor ons geluk. Wij worden in een gezin geboren. We streven ernaar om goede gezinsbanden te ontwikkelen. Thuis is een plek waar we steun, veiligheid en liefde vinden. God wil niet dat onze gezinsbanden bij onze dood verloren gaan. Door de tempel kunnen we in het hiernamaals met onze gezinsleden herenigd worden.

Tot de dood u scheidt?

Als heiligen der laatste dagen trouwen, begrijpen zij dat het huwelijk voor eeuwig zou moeten duren. De huwelijksceremonie in de tempel bevat de woorden ‘voor tijd en alle eeuwigheid’, en niet ‘tot de dood u scheidt’. Maar het zijn niet de woorden die een eeuwig huwelijk mogelijk maken – het is de macht van God.

Gods macht om te verenigen

In de Bijbel gaf Jezus de twaalf apostelen de verzegelmacht, oftewel ‘verzegelsleutels’. Door die macht kan het huwelijk, met heel veel fijne bijkomende zegeningen, voor eeuwig duren. Met de ‘sleutels’ wordt de huwelijkse band in feite op slot gedaan. Dat slot is alleen open te breken door ontrouw aan uw huwelijkspartner of aan God.

Toen God zijn kerk door middel van Joseph Smith herstelde, gaf Hij hem ook de verzegelmacht. Als een paar in een tempel van de kerk trouwt, heeft de persoon die de ceremonie verricht toestemming om die macht te gebruiken.

Hoe kan ik mijn gezinsbanden sterken?
Gratis Bijbelstudie

De verzegelmacht geldt ook voor kinderen

Kinderen van echtparen die in de tempel zijn getrouwd, worden automatisch aan hun ouders ‘verzegeld’. Als een gezin later lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt, kunnen zij samen naar de tempel gaan om zich aan elkaar te laten verzegelen.

Voorouders en familiegeschiedenis

Maar wij zijn niet de enigen die er baat bij kunnen hebben dat gezin en familie eeuwig kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan uw bet-bet-betovergrootmoeder die nooit aan haar man en kinderen is verzegeld. Gelukkig vindt God de eeuwige aard van de familie zo belangrijk dat Hij een manier heeft verschaft om iedereen voor altijd met hun dierbaren te verenigen.

Heiligen der laatste dagen onderzoeken hun stamboom en houden zorgvuldig gegevens bij van verzegelingen die voor hun voorouders zijn verricht. Als ze gegevens van mensen tegenkomen die nog niet zijn verzegeld, gaan ze naar de tempel en nemen namens die voorouders deel aan een plaatsvervangende ceremonie. Die voorouders kunnen dan besluiten of zij de verzegeling wel of niet accepteren. De verzegelmacht is net als een keten die de generaties in een familie aaneensmeedt.

Kom erachter hoe u voor eeuwig bij uw gezin kunt zijn
Maak een afspraak met zendelingen