Gods plan voor ons

Laten we samen de Bijbel bestuderen
Maak een afspraak met zendelingen

Veelgestelde vragen

Mensen hebben vaak vragen over ‘mormonen’, of beter gezegd, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Klik hier voor de volledige lijst.

Voor ons betekent de hemel dat we voor altijd bij God en Jezus wonen. In de Schriften krijgen we wat meer inzicht in de toestand daar. Jezus heeft gezegd: ‘In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen’ (Johannes 14:2). Een van de dingen die ons in de hemel de meeste vreugde zullen geven, is dat we, als we rechtschapen zijn, voor altijd met ons gezin kunnen samenleven en ‘erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus’ kunnen worden (Romeinen 8:17). Uiteraard weten we niet in detail hoe de hemel eruit zal zien, maar wij geloven dat het in elk geval een plek is van ‘nimmer eindigend geluk’ (Mosiah 2:41), en dat klinkt best fijn.

Wij zien de hel niet als een plek met lava, vuur en hooivorken, zoals dat in films te zien is. Wie er in dit leven voor kiest om God niet te volgen, die gaat bij de dood naar een tijdelijke hel. In dit geval is de ‘hel’ eerder een toestand dan een werkelijke plek. Men ondervindt dan kwelling die uit spijt en verdriet voortvloeit – en niet uit vuur en zwavel.

Maar God en Jezus zijn uiterst rechtvaardig en barmhartig. Wij geloven dat mensen die in dit leven geen kans hebben gekregen om Jezus te leren kennen en Hem te accepteren, die kans na hun dood alsnog zullen krijgen. Zij zullen alsnog zijn evangelie horen, en als ze zich tot God wenden, dan zullen zij na het laatste oordeel een plek in de hemel krijgen.

Het laatste oordeel vindt plaats na de terugkeer van Jezus naar de aarde, als wij zijn opgestaan. Afhankelijk van onze daden en de verlangens van ons hart, zullen wij verschillende ‘graden van heerlijkheid’ ervaren, zoals we kunnen lezen in 1 Korinthe 15:41–42: ‘De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn.’ Omdat de Heiland ons volmaakt liefheeft en begrijpt, zal iedereen een beter leven hebben dan op aarde, maar alleen zij die God gevolgd hebben, zullen in zijn onmiddellijke nabijheid wonen.

U mag gerust verdrietig zijn. U kunt verdrietig zijn en toch het geloof hebben dat God u liefheeft en dat alles uiteindelijk goed zal komen.

Wees niet bang om uw gevoelens met iemand te bespreken, zoals een therapeut, een familielid, een vriend die u vertrouwt, of een godsdienstig leider. Laat u door hen troosten, zelfs als ze niet helemaal begrijpen wat u doormaakt.

U kunt ook gemoedsrust vinden in het evangelie van Jezus Christus. God is er voor u, Hij geeft om u, en Hij is Zich u bewust. Jezus heeft al ons lijden op zich genomen, zodat Hij zou weten hoe Hij u kan helpen om uw lijden te overwinnen. U kunt na de dood met uw dierbaren herenigd worden. Uw verdriet gaat niet weg door deze leringen, maar u kunt er wel hoop en begrip uit opdoen.

‘En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan’ (Openbaring 21:4).

Heiligen der laatste dagen trouwen in de overtuiging dat een huwelijk eeuwig hoort te zijn. Een huwelijksvoltrekking in de tempel bevat de woorden ‘voor tijd en alle eeuwigheid’, niet ‘tot de dood u scheidt’. Een eeuwig huwelijk wordt echter niet mogelijk gemaakt door woorden, maar door de macht van God. Kinderen die geboren worden nadat hun ouders in de tempel zijn getrouwd, zijn automatisch aan hun ouders ‘verzegeld’. Gezinnen die zich bij De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen aansluiten, kunnen zich ook in de tempel laten verzegelen.