Waar zijn we vandaan gekomen?

Om uw doel hier te begrijpen, is het goed om te weten waar u vandaan gekomen bent. De korte uitleg is dat uw geest voor uw geboorte in de hemel was.

Wij woonden ooit bij God

Voor de schepping van de aarde woonden we allemaal bij God, onze hemelse Vader. Hij wilde dat wij van onze ervaringen op aarde zouden leren om meer te worden zoals Hij was. Net als kinderen het ouderlijk huis verlaten om naar de universiteit te gaan, moesten wij ons hemelse thuis verlaten om persoonlijke groei door te maken, te leren van onze vergissingen, vreugde te ondervinden en geloof te ontwikkelen. We konden alleen maar vooruitgang maken in een omgeving waar wij op de proef gesteld en uitgedaagd zouden worden. Daarom schiep God deze aarde en leerde Hij ons zijn plan voor ons geluk. Wij zijn allemaal hier omdat wij op zijn plan vertrouwden, dat zo is opgesteld dat wij in staat zijn om weer bij Hem terug te keren.

Ontdek het heilsplan van God

Waar kom ik vandaan?

Vóór uw geboorte woonde u bij uw hemelse Vader. Hij kende u, hield van u, en leerde u welke keuzes naar blijvend geluk leiden. Deze periode wordt het voorsterfelijk bestaan genoemd.

God legde ons zijn plan voor

God wilde dat we naar de aarde zouden komen om een lichaam te krijgen. Hier krijgen we te maken met beproevingen en omstandigheden die ons de kans geven om te leren, zodat we meer zoals Hij kunnen worden.

Jezus werd uitgekozen om onze Heiland te worden

God wist dat we fouten zouden maken. Daarom koos Hij Jezus Christus uit om naar de aarde te komen en voor onze zonden te lijden. Dankzij Jezus’ offer kunnen wij vergeving van onze zonden ontvangen en worden gereinigd, zodat we ooit bij God kunnen terugkeren.

Wat is het doel van mijn leven?

We kunnen ons niet meer herinneren dat we bij God woonden voordat we naar de aarde kwamen. Daardoor moeten we leren geloof te oefenen en tussen goed en kwaad te kiezen. Het leven is niet makkelijk, maar moeilijke tijden zorgen ervoor dat we geluk en vrede meer waarderen.

Jezus’ offer

Jezus leed en stierf voor onze zonden. Maar zijn offer neemt onze verantwoordelijkheid niet weg. We moeten ervoor kiezen om Jezus aan te nemen door ons te bekeren als we fouten maken, ons te laten dopen, en zijn geboden te onderhouden.

Waar gaan we na de dood heen?

Als wij sterven worden onze geest en ons lichaam van elkaar gescheiden. Onze geest gaat naar de geestenwereld. Het is een plek van rust en vreugde voor de mensen die goede keuzes hebben gemaakt, en een hel voor mensen die slechte keuzes hebben gemaakt.

De geestenwereld

De geestenwereld is geen eindbestemming of laatste oordeel. Omdat God zo liefdevol en goed is, krijgen de mensen in de hel die tijdens hun leven nooit over Jezus hebben gehoord, onderricht over zijn evangelie. Ze krijgen ook de kans om Hem aan te nemen.

We zullen allemaal weer leven

Jezus heeft de dood overwonnen zodat wij weer kunnen leven. Dat heet de opstanding. Bij de opstanding komen onze geest en ons lichaam weer samen. Ons lichaam zal vervolmaakt worden en nooit meer sterven.

Laatste oordeel

Jezus zal ons oordelen naar onze werken en de verlangens van ons hart. Hij zal zo genadig mogelijk zijn. Omdat onze werken en verlangens verschillen, bestaat de hemel uit verschillende koninkrijken, of graden van heerlijkheid.

Het celestiale koninkrijk

Onze hemelse Vader en Jezus wonen in het celestiale koninkrijk. Wie volgens Jezus’ leringen leeft en door zijn offer van zonde wordt gereinigd, gaat daar naartoe. Daar zult u in de tegenwoordigheid van God leven en blijvende vreugde kennen.

Het terrestriale koninkrijk

Mensen die weigeren het evangelie van Jezus Christus te aanvaarden, maar verder een eerzaam leven leiden, komen in het terrestriale koninkrijk terecht.

Het telestiale koninkrijk

Mensen die in hun zonden volharden en zich niet bekeren, komen in het telestiale koninkrijk terecht.

Het doel van het aardse leven

Volgens Gods plan krijgen wij bij onze geboorte een stoffelijk lichaam. We komen voor veel moeilijkheden en verleidingen te staan, maar we ondervinden ook geluk en liefde. Om door geloof te kunnen leren, liet God ons het leven in de hemel vergeten. Hij gaf ons ook de vrijheid om te kiezen, zodat we zelf tussen goed en kwaad zouden kunnen kiezen. Het aardse leven werd een proefterrein waar onze beslissingen om een goed leven te leiden en God te volgen zouden bepalen of wij er klaar voor waren om ooit weer bij Hem terug te keren en bij Hem te wonen.

God gaf ons zijn Zoon als onze Heiland

Onze hemelse Vader wist dat geen van ons in dit leven volmaakt zou worden. Om de gevolgen van onze zonden en vergissingen te overwinnen, verschafte God ons een Heiland. Hij stuurde zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, zodat wij vergeving konden ontvangen, en Hij ons kon leren hoe we bij onze hemelse Vader konden terugkeren.

Zendelingen kunnen u in detail uitleggen hoe het heilsplan in elkaar zit, en wat de rol van Jezus Christus is. En ze zullen met plezier al uw vragen beantwoorden. Met kennis van Gods plan kunt u een andere visie krijgen, en kunt u uw leven met meer hoop, vreugde en zingeving leiden.

Waar ben ik vandaan gekomen? Waarom ben ik hier? Waar ga ik heen?
Maak een afspraak met zendelingen

Door het Boek van Mormon kunt u Gods plan leren kennen

U kunt zelf te weten komen of Gods plan waar is. U kunt ook te weten komen hoe u door de leringen van Jezus Christus uw leven met meer doelgerichtheid, hoop en geluk kunt leiden, zelfs in moeilijke of onzekere tijden. Die leringen worden in het Boek van Mormon duidelijk uiteengezet. U kunt gratis een exemplaar van dit boek krijgen.

Ontvang een gratis exemplaar van het Boek van Mormon
Vraag het nu aan