Zes goede redenen om naar de kerk te gaan

U zult altijd hindernissen tegenkomen die het u moeilijker maken om naar de kerk te gaan. Misschien hebt u werk, of hebt u op zondag sporttraining, of vindt u het gewoon niet nodig om naar de kerk te gaan, of wilt u zich eenvoudigweg na een drukke week ontspannen. Wat de hindernissen ook zijn, u wordt gezegend als u besluit om Gods gebod te onderhouden en Hem in de kerk te aanbidden. Hier volgen zes goede redenen om naar de kerk te gaan:

1

God heeft ons geboden om Hem te aanbidden

In een van zijn tien geboden heeft God ons geboden om de sabbatdag te heiligen (zie Exodus 20:8–11). Een van de manieren waarop we dit gebod onderhouden, is door ’s zondags bijeen te komen om God te aanbidden en Hem dank te zeggen. Bovendien worden wij gesterkt als we met andere gelovigen omgaan, als we hun geloof zien en over hun ervaringen en getuigenissen horen.

2

Door het avondmaal denken wij aan Jezus

In de kerk nemen we deel aan het avondmaal (oftewel de communie). Jezus heeft geboden: ‘Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis’ (1 Korinthe 11:24). Elke week dat we ons in de kerk aan dit gebod houden, worden we eraan herinnerd wat Jezus voor ons heeft gedaan, en hernieuwen wij onze toewijding om Hem te volgen.

3

Gods kerk vertrouwt op u

In de Bijbel vergeleek de apostel Paulus de kerk met een lichaam, en Jezus met het hoofd. Hij zei dat een lichaam om te werken elk lichaamsdeel nodig heeft, en dat elk zijn deel moet doen (zie Efeze 4:16). Als u meedoet in de kerk en u van uw tijd en talenten geeft, wordt u een beter mens en sterkt u niet alleen uzelf maar ook de mensen om u heen.

4

In kerkdiensten leren we iets en worden we opgebouwd

In de kerk leren we hoe we God moeten volgen, onze geestelijke instelling verbeteren, en een beter leven leiden. Uw medegelovigen kunnen u opbeuren. En u kunt gelegenheden krijgen om te dienen en te aanbidden. Bovendien kunt u de Heilige Geest voelen, die ‘liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid [en] zelfbeheersing’ geeft (Galaten 5:22).

5

U krijgt het gevoel dat u ergens bijhoort

De kerk is een gemeenschap waar we elkaar aandacht en steun kunnen geven. U kunt er vrienden en vriendinnen bij krijgen, het gevoel krijgen dat u ergens bijhoort, en een netwerk opbouwen waar u steun aan kunt ontlenen. De kerkgemeenschap helpt ons om ‘te treuren met hen die treuren; ja, en hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben’ (Mosiah 18:9).

6

God kan tot u spreken

U kunt in de kerk antwoorden krijgen. Misschien worstelt u met een bepaalde vraag of hebt u gewoon richting nodig. Misschien moet u gewoon Gods liefde voelen en weten dat Hij er is. Luistert u naar de preken en bestudeert u Gods leringen, dan kunt u inzicht van God ontvangen. Hij wil met u communiceren, en de kerk is een goede plek om in uw hart en uw verstand zijn stem te horen.

Waarom zou ik De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen proberen?

Het is de herstelde Kerk van Jezus Christus

Er zijn veel christelijke kerken, en het kan erg moeilijk zijn om te bepalen welke u moet kiezen. In 1820 bad een jongen die Joseph Smith heette met de vraag bij welke kerk hij zich moest aansluiten. God en Jezus verschenen aan Joseph en zeiden hem dat de kerk die Jezus had gevestigd niet meer op aarde was. Gods gezag om te dopen was verloren gegaan en enkele leringen waren veranderd. God riep Joseph als de nieuwe profeet, net als Mozes of Noach, om zijn kerk opnieuw te vestigen: De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Er is een kerkgemeente bij u in de buurt

Wij verwelkomen alle mensen die onze eredienst willen bijwonen. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen groeit over de hele wereld en mensen van alle talen, culturen en achtergronden worden in Gods koninkrijk uitgenodigd. U kunt waarschijnlijk een kerkgemeente dicht bij u vinden.

Woon gerust een van onze kerkdiensten bij. Alle bezoekers zijn welkom.
Naar een kerk bij u in de buurt zoeken