Deel uitmaken van een gemeenschap

Wij zijn gewone mensen die het voorbeeld van Jezus Christus proberen te volgen. We houden van elkaar, helpen elkaar, en proberen Jezus’ leringen zo goed mogelijk toe te passen. Kom erbij, u zult u thuis voelen en eenheid ervaren.

Woon een van onze erediensten bij
Naar een kerk bij u in de buurt zoeken

Veelgestelde vragen

Mensen hebben vaak vragen over ‘mormonen’, of beter gezegd, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Klik hier voor de volledige lijst.

De leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn gewone mensen. U zult er misschien versteld van staan hoe normaal ze zijn! Hun leven kent hoogte- en dieptepunten, en alles wat daar tussen ligt. Heiligen der laatste dagen staan bekend als blije, vredelievende mensen, maar dat betekent niet dat ze geen problemen kennen. Iedereen krijgt moeilijkheden te verwerken, maar mensen die hun best doen om het evangelie van Jezus Christus na te leven, kunnen uit extra kracht en gemoedsrust putten.

Ook in hun dagelijks leven doen heiligen der laatste dagen moeite om Jezus centraal te stellen. Hun geloof in de Heiland en zijn leer werkt elke dag door in de manier waarop ze praten, zich kleden en gedragen. Zo proberen ze op zondag niet te werken, zodat ze naar de kerk kunnen gaan, anderen dienen, en tijd met hun gezin doorbrengen. Trouwe leden van de kerk roken of gokken niet, en drinken geen alcohol.

Steeds meer mensen staan afkerig tegenover georganiseerde godsdienst. Ze beleven liever hun eigen spiritualiteit en proberen een goed leven te leiden. Maar mensen hebben zowel georganiseerde godsdienst als persoonlijke spiritualiteit nodig. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen biedt de structuur en het priesterschapsgezag die nodig zijn om al Gods geboden na te leven, waaronder het gebod om zich te laten dopen en aan het avondmaal (de communie) deel te nemen. U zou op zondag naar de kerk moeten gaan, en tijdens de week moeite doen om aan geestelijke dingen te denken en anderen te dienen.

In De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bestaan veel culturele tradities en gewoonten die met het gezin te maken hebben. Zo houden kerkleden elke week één avond vrij voor de thuisavond. Tijdens de week zijn er soms andere activiteiten, zoals etentjes en dienstbetoonprojecten, of bijeenkomsten voor de jongeren. Veel van onze tradities liggen voor de hand, zoals families die samenkomen om feestdagen te vieren. Andere tradities zijn eigen aan onze kerk, zoals de heilige zegen die pasgeboren baby’s in de kerk krijgen. Met het gezin bidden we, lezen we in de Schriften, en op de eerste zondag van de maand vasten we 24 uur.

Op zondag komen we samen om lofzangen te zingen, naar toespraken te luisteren, en elkaar meer over de Heiland te leren. In de kerk kunnen we onze geestelijke batterijen opladen en Jezus centraal stellen. Iedereen is welkom om onze christelijke erediensten bij te wonen en met ons te aanbidden.

Kerkgemeenten kunnen op verschillende uren bijeenkomen. Er is echter altijd een algemene dienst waar iedereen bij elkaar zit, en er zijn aparte klassen voor leeftijdsgroepen en hulporganisaties.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is een veilige omgeving waar mensen naar een beter leven door Jezus Christus streven. De kerk biedt heilige hulpmiddelen, gebruiken en leringen waardoor mensen een band met God kunnen ontwikkelen en koesteren. Bovendien maakt u als lid van de kerk deel uit van een gemeenschap waar mensen om elkaar geven.

Ja, zowel in hun gezin als in de kerk. Want als we de geboorte en opstanding van Christus niet zouden vieren, wat dan wel? Soms worden we verward met christelijke kerken waar geen feestdagen worden gevierd, maar wees gerust, wij doen dat wel.

De eerste stap is een afspraak met zendelingen. Zij zullen u vertellen over de fundamentele geloofspunten en gebruiken van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ze beantwoorden ook uw vragen over de kerk, en leggen uit wat er van leden wordt verwacht.

U kunt ook de zondagse kerkdiensten bijwonen. U zult het fijn vinden om deel uit te maken van een gemeenschap waar mensen om elkaar geven en waar iedereen het voorbeeld van Jezus Christus probeert te volgen.

Als u zich bij de kerk wilt aansluiten, kunt u zich laten dopen en officieel lid worden. Uw doop kan worden verricht door zendelingen of door iemand die u in de kerk hebt leren kennen.