Wat kunnen de zendelingen voor mij betekenen?

Hoewel onze relatie tot God zuiver persoonlijk is, hebben we soms wat hulp nodig om te begrijpen wat God ons wil zeggen. Waar u zich ook op uw geestelijk pad bevindt, zendelingen kunnen u evangeliebeginselen en inzichten bijbrengen waar u onderweg iets aan hebt. Beschouw ze als geestelijke gidsen.

  • Ze helpen u om dichter tot God te komen.
  • Ze leren u hoe u tot Hem kunt bidden en antwoord op gebeden krijgen.
  • Ze helpen u om een antwoord op uw geestelijke vragen te krijgen.
  • Ze vertellen u over de Heiland Jezus Christus en zijn evangelie.
  • Ze verduidelijken de Schriften.
  • Ze steunen u als u het moeilijk hebt.
  • Ze moedigen u aan om vooruitgang te maken richting bekering, geloof en de doop.
  • Ze laten u kennismaken met een gemeenschap van gelijkgestemde gelovigen die u steun kunnen bieden op uw geestelijke reis.
Vraag een bezoek van zendelingen aan
Wij doen ons best om uw geestelijke vragen te beantwoorden en u te helpen dichter tot Jezus Christus te komen.
Maak een afspraak met zendelingen

Meer onderwerpen verkennen

Een hecht gezin grootbrengen

Kinderen opvoeden brengt veel voldoening, maar kan in deze wereld best een uitdaging zijn. Ontdek hoe u uw gezin kunt versterken en God centraal kunt stellen.

Hoe ziet de gemeenschap in onze kerk eruit?

De kerk is niet alleen een plek waar we God aanbidden, het is ook een plek om Hem te dienen. En een van de beste manieren om God te dienen, is door te zorgen voor de mensen om ons heen.

Hoe zien de kerkdiensten eruit?

De kerk is een toevluchtsoord van de chaos van het dagelijkse leven. Als we kerkdiensten bijwonen, krijgen we de tijd om ons te concentreren op de aanbidding van onze God, en het liefhebben van onze naasten. Het is de beste manier om onze geestelijke batterijen op te laden en ons te helpen om Jezus in ons leven centraal te stellen.

Hoe wordt u lid?

U kunt op veel manieren meer te weten komen over De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. U kunt kerkbijeenkomsten bijwonen, vrienden die lid van de kerk zijn vragen wat ze geloven, of onze zendelingen ontvangen. Als u meer over De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen te weten bent gekomen en lid wilt worden, kunt u zich laten dopen.

Hoe u moet bidden

Bidden is eenvoudiger dan u misschien denkt. God is er voor u, en Hij zal uw gebeden horen en u antwoord geven.

Wat leren we uit de Bijbel?

De Bijbel leert ons door de eeuwen heen dat God altijd van zijn kinderen blijft houden.

Wat is er met de kerk van Jezus gebeurd?

Toen Jezus op aarde was, vestigde Hij er zijn kerk. Diezelfde kerk bestaat nu ook.