Johannes 3:16 – Zo lief heeft God de wereld gehad

God, onze Vader in de hemel, heeft ons zeer lief. Zijn grootste geschenk aan de mensheid, zijn Zoon, Jezus Christus, is een uiting van die liefde. In Johannes 3:16 beschrijft de Bijbel Gods liefde en zijn plan voor het geluk van zijn kinderen.

Johannes 3:16

16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

God heeft ons allen lief

God heeft eeuwigdurende liefde voor iedereen. Hij is de Vader van onze geest. Wij zijn zijn kinderen. Hij heeft ieder van ons individueel lief en wil dat wij Hem leren kennen en liefhebben.

Hij heeft zijn Zoon, Jezus Christus, gestuurd

God wist dat dit leven vol moeilijkheden en onzekerheid zou zijn. Hij wist dat wij tekort zouden schieten en vergissingen zouden begaan. Dus stuurde hij zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde. Jezus leidde een volmaakt leven zonder zonde. Hij leerde ons zijn evangelie en liet ons zien hoe wij moeten leven. Hij offerde zijn eigen leven bereidwillig op voor onze zonden. Hij is onze liefdevolle Heiland en Verlosser.

Wij moeten Hem geloven en volgen

Toen Jezus op aarde was, leerde Hij de mensen zijn evangelie. Hij leerde dat wij, als we in Hem geloven, ons van onze zonden bekeren, en ons met water en de Geest laten dopen, niet verloren zullen gaan. We zullen vergeven worden. Het offer van Jezus maakt dat mogelijk.

Versterk uw band met God
Gratis Bijbelstudie

Wij kunnen weer bij God komen

Dit leven houdt niet op bij de dood – we zullen allemaal opstaan. Als we God liefhebben, in Hem geloven, en het evangelie van Jezus Christus volgen, belooft God dat wij na onze dood bij Hem kunnen wonen. Omdat God ons lief heeft, wil Hij dat wij nu en in de eeuwigheid gelukkig zijn.