Jozua 1:9 – Wees sterk en moedig

Het leven kan vol moeilijkheden, zorgen en moeilijke beslissingen zijn. Maar zelfs bij ontbering raadt de Heer ons aan om sterk en moedig te zijn. Als we Jozua 1:9 in de Bijbel begrijpen, kunnen we moeilijkheden beter vol geloof en vertrouwen onder ogen zien.

De moeilijkheden van Jozua

De kinderen van Israël hadden 40 jaar in de wildernis rondgedoold, en Jozua moest ze naar het beloofde land leiden. Hij moest dat land van de bestaande inwoners afnemen, veldslagen leiden en voeren, en een grote groep mensen geestelijk leiderschap geven. Toen het vooruitzicht van die enorme taak hem overstelpte, bemoedigde de Heer hem:

Wij kunnen allemaal deze woorden van troost toepassen bij ons streven om een goed leven te leiden en onze individuele moeilijkheden te overwinnen.

Wat houdt het in om sterk te zijn?

Sterk zijn en goede moed hebben, betekent onder meer dat we op de Heer vertrouwen als onze ware bron van kracht. In het geval van Jozua hoefde hij niet voor alle moeilijkheden waar hij mee te maken had meteen een oplossing te hebben. Maar hem werd aangeraden om toch in geloof door te gaan. Net als Jozua hebben wij zelden alle oplossingen voor onze moeilijkheden. Maar God belooft ons dat wij zullen slagen als wij Hem om leiding vragen. God is almachtig en alwetend. Hij heeft de oplossingen en de kracht die wij nodig hebben om met al onze moeilijkheden om te gaan. Hij was met Jozua, en Hij zal met ons zijn.

Hoe kunnen wij sterk en moedig zijn?

Sterk en moedig zijn, vergt meestal geen grote daden. Meestal bestaat het uit de onbeduidende beslissingen die wij elke dag nemen waarbij we ons vertrouwen in God tonen. Als we onder gebed om zijn leiding vragen, zijn woord bestuderen, en dagelijks zijn voorbeeld volgen, zullen we de moed hebben om onze angst opzij te zetten en onze moeilijkheden vol geloof onder ogen te zien.