De zaligsprekingen

Jezus, onze grote Leraar, heeft eens op de Olijfberg een rede gehouden die de Bergrede wordt genoemd. Daar maakte Hij een hogere wet van naastenliefde bekend, en onderwees de zaligsprekingen: geestelijke eigenschappen waar wij in deze tijd ook naar kunnen streven.

Mattheüs 5:3–12

3 Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

4 Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.

5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

6 Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

7 Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.

8 Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.

9 Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

10 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

11 Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.

12 Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

De zaligsprekingen uit de Bergrede

Door de zaligsprekingen begrijpen we beter welke zegeningen God voor ons in petto heeft en wat het inhoudt om een volgeling van Jezus te zijn.

De zaligsprekingen begrijpen

‘Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen’

Arm van geest zijn betekent nederig en onderwijsbaar zijn. Jezus wil dat wij altijd nederig erkennen dat wij Hem nodig hebben.

Mattheüs 5:3

‘Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven’

Zachtmoedig zijn houdt in zachtaardig, vriendelijk, geduldig en tolerant zijn – niet hoogmoedig, pocherig of verwaand. De Heiland gaf blijk van zijn zachtmoedigheid door zijn bereidheid om zich aan de wil van God te onderwerpen. Zelfs op een moment van uiterste kwelling zei Hij tegen God: ‘Maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden’ (Lukas 22:42).

Mattheüs 5:5

‘Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden’

Jezus Christus was een volmaakt voorbeeld van vergeving en barmhartigheid tonen. Zelfs bij zijn lijden aan het kruis, zei Hij: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’ (Lukas 23:34). Daar wij allemaal barmhartigheid nodig hebben, moeten wij ook allemaal barmhartigheid tonen.

Mattheüs 5:7

‘Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden’

Een andere naam voor Jezus is ‘Vredevorst’. Jezus moedigt ons aan om zijn voorbeeld te volgen door iedereen lief te hebben zodat we in vrede samen kunnen leven.

Mattheüs 5:9

‘Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden’

Wij worden allemaal met moeilijkheden en problemen op de proef gesteld. Als wij om onze verliezen en beproevingen treuren, is de belofte dat wij gezegend zullen worden als we volharden. God zal zijn Heilige Geest sturen om ons in tijden van nood te troosten.

Mattheüs 5:4

‘Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden’

Wij kunnen nader tot God komen als wij proberen zijn leringen te volgen en meer over Hem te weten te komen. Hoe meer wij naar kennis streven, hoe meer Hij ons daarmee zal zegenen.

Mattheüs 5:6

‘Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien’

God zal zich aan ons bekend maken als wij rein van hart zijn. Als wij er oprecht naar streven om zoals God te worden, zullen onze motieven en handelingen eerzaam worden, en zal ons hart rein zijn.

Mattheüs 5:8

‘Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid’

We kunnen kritiek te verduren krijgen vanwege onze levenswijze, ons geloof, en onze daden. Als u trots achter Gods beginselen staat, zal Hij u zegenen.

Mattheüs 5:10