Ik zal niet vrezen

Als we voor grote moeilijkheden staan, of als we door het leven overstelpt raken, hoeven we nooit uit angst te vluchten, want ‘de Here is mijn Herder’ en ‘Ik zou geen kwaad vrezen’ (Psalmen 23:1, 4).

Psalmen 23:1–6

1 De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niets.

2 Hij doet mij neerleggen in grazige wijden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.

3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.

4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

5 U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Here blijven tot in lengte van dagen.

Lees hoe Jezus u kracht kan geven
Gratis Bijbelstudie