20 Schriftteksten om uw geloof te versterken

God raadt ons aan om met geloof in Jezus door het leven te gaan. De Schriften zijn doorspekt met geïnspireerde leringen over geloof, en de zegeningen die daaruit voortvloeien.

Hier volgen 20 Schriftteksten vol geloof en raad, bemoediging en beloften aan hen die tot het einde toe trouw blijven.

God is trouw

1

2

3

Wat is geloof?

4

5

6

7

Waarom heb ik geloof nodig?

8

9

10

11

12

Lees meer over geloof in het Boek van Mormon
Vraag een exemplaar aan

Geloof levert zegeningen op

13

14

15

16

17

18

19

20

De Bijbel en het Boek van Mormon versterken samen ons geloof in Jezus Christus, de Heiland van de wereld. Als u in de Schriften het woord van God bestudeert, wordt het makkelijker om geloof in Hem te oefenen en een nauwere band met Hem te krijgen.