Hij maakt het mogelijk

1:50

We kunnen meer doen om een beter mens te worden

We kunnen betere mensen worden

Hoe kan het bekeringsproces betere mensen van ons maken?

Op de verzoening van Christus vertrouwen

Hoe kunt u de Heiland beter leren kennen door op zijn verzoening te vertrouwen?

Gereinigd door bekering

Hoe kunt u door bekering rein worden?

De familie Fu

Ontdek hoe u kunt weten dat God bestaat.

words and things

Wie is Jezus Christus?

Zoon van God

Jezus is de Eerstgeborene van God de Vader in de geest, en is het enige kind van God in het vlees. Zijn sterfelijke moeder, Maria, bracht Hem ter wereld en voedde Hem hier op aarde op. Zijn zending was vóór de schepping van de wereld vastgesteld.

Leraar

Jezus was de grootste leraar die ooit geleefd heeft, en Hij leert ons nog steeds. Toen Jezus 12 jaar was, vond men Hem in de tempel, in gesprek met godsdienstleraars (zie Lukas 2:46). Zij stonden versteld van zijn grote kennis. Jezus zou tijdens zijn verdere leven grote leerredes geven.

Voorbeeld

Jezus leidde een volmaakt leven – vrij van zonden – en gaf ons een volmaakt voorbeeld om te volgen. Alle godsdienstige handelingen moeten in zijn heilige naam gedaan worden.

Heiland

De Hebreeuwse naam voor Jezus is Jeshua, wat ‘Heiland’ betekent. Jezus vervulde zijn rol als Heiland door zichzelf bereidwillig op te offeren en vervolgens op te staan.

Jezus Christus volgen

Wie is Jezus Christus? JJezus Christus is de Heiland van de wereld. Komen wij tot Hem, dan redt Hij ons, laat Hij ons zijn liefde voelen, en geeft Hij ons hoop.

Jezus Christus leerde ons in zijn tijd op aarde heel veel, en het belangrijkste was naastenliefde.

Hedendaagse profeten en apostelen over verandering en bekering