Wat is Verlicht de wereld?

‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’ – Mattheüs 5:16

Wat is Verlicht de wereld?

#VerlichtDeWereld is een uitnodiging om Kerstmis in een tijd van dienstbetoon om te zetten. Het is een wereldwijde beweging die harten wil raken en mensen veranderen door te doen wat Jezus heeft gedaan: de hongerigen voeden, eenzamen troosten, zieken en bezochten bezoeken, en iedereen vriendelijk behandelen. Jezus heeft gezegd: ‘U bent het licht van de wereld’ (Mattheüs 5:14). #VerlichtDeWereld is de perfecte manier om ons licht – en zijn licht – helder te laten schijnen.

Tips voor dagelijks dienstbetoon

Het initiatief #VerlichtDeWereld is een uitdaging om anderen liefde te tonen zoals Jezus dat tijdens zijn aardse bediening deed. Voor de maand december worden er concrete dienstbetoontips gegeven waarmee we ons in de kersttijd op het helpen van anderen kunnen richten. Als u wilt meedoen, kunt u een kalender met ideeën downloaden.

Bijzondere zondagse erediensten

Op de zondag vóór Kerstmis houden we een bijzondere eredienst waarin de geboorte en het leven van Jezus Christus centraal staan. Vrienden en kennissen die geen lid van onze kerk zijn, zijn elke zondag welkom, maar worden vooral uitgenodigd om die dag met ons de eredienst te houden.

#VerlichtDeWereld elke dag

Elk jaar met Kerstmis levert De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een formidabele prestatie om de boodschap en zending van #VerlichtDeWereld te verspreiden. Maar u kunt dat het hele jaar doen door u elke dag af te vragen wie u kunt dienen.

Andere manieren om de wereld te verlichten