Maria met het Kindje Jezus in de armen
Een korte film over de geboorte van Jezus Christus

Deze 18 minuten durende verfilming van het kerstverhaal brengt de heilige gebeurtenissen in de Bijbelboeken Mattheüs en Lukas levendig in beeld. Reis met Jozef en Maria van Nazareth naar Bethlehem. Zie de eerbied van de herders op de vlakten van Judea. Voel de vreugde van de wijzen die voor het Licht van de wereld knielen – de Heiland, Jezus Christus.

Meer manieren om de wereld te verlichten