Welkom

Welkom bij een levende kerk, waar de waarheden en beginselen die Jezus Christus onderwees een directe en positieve invloed hebben op ons leven, op de manier waarop we onze kinderen opvoeden, anderen behandelen, en met moeilijkheden en beproevingen omgaan. Kom erbij.

Vragen? U hoeft er alleen maar om te vragen.
Maak een afspraak met zendelingen