Algemene Conferentie: God’s Woord voor Vandaag

In Bijbelse tijden nodigde Jezus Christus zijn volgelingen uit om samen te komen en zijn leringen te horen. Vandaag de dag gebeurt dat nog steeds, ondanks dat het er een beetje anders uit ziet. U bent ook uitgenodigd om deel te zijn van deze samenkomst!

Inside of the conference center in Salt Lake full of people
Inside of the conference center in Salt Lake full of people

Welcome to General Conference

Wat is algemene conferentie?

Algemene conferentie is een wereldwijde uitzending voor discipelen van Jezus Christus. Mensen van over de hele wereld stemmen zich virtueel af om toespraken van geestelijke leiders te horen en om te genieten van uitvoeringen van heilige muziek.

Maar het is meer dan alleen een inspirerende uitzending. Algemene conferentie is een kans om hedendaagse-profeten te horen spreken over Gods boodschap voor ons vandaag. Hun toespraken zijn zoals schriftuur voor onze tijd.

Het is ook een speciale kans om van mannen en vrouwen die de kerk leiden te horen. Het is een geweldige tijd om te leren van Russell M. Nelson, de profeet en president van onze kerk, evenals de Twaalf Apostelen en de leidsters van onze zuster en jeugd organisaties. Iedereen is welkom om te komen kijken, ongeacht hun geloofsovertuiging.

Een gezin kijkt naar een tablet en hoort een boodschap van president Russell M. Nelson tijdens Algemene Conferentie.
Kijk of luister naar de algemene conferentie
Live op 2-3 oktober 2021
Leren hoe

Terwijl u kijkt of luistert naar de sprekers, is het mogelijk dat u inspiratie ontvangt voor u en uw persoonlijke omstandigheden, God kent u, en Hij gebruikt profeten om Zijn liefde en raad voor u bekend te maken. Hier zijn een paar voorbeelden van toespraken die gegeven zijn in de algemene conferentie:

President Russell M. Nelson leert tijdens de algemene conferentie over geloof vinden in Jezus Christus en zijn evangelie
President Russell M. Nelson leert tijdens de algemene conferentie over geloof vinden in Jezus Christus en zijn evangelie

Christus is opgestaan – met geloof in Hem kunt u bergen verzetten

Geloof in Jezus Christus is de grootste macht die ons in dit leven ter beschikking staat. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.

Bisschop Gerald Causse spreekt vanaf de preekstoel tijdens de algemene conferentie
Bisschop Gerald Causse spreekt vanaf de preekstoel tijdens de algemene conferentie

Het levende bewijs van de levende Christus

Het hoofddoel van het Boek van Mormon is de waarheid te herstellen dat Jezus Christus een essentiële rol speelt in het heil en de verhoging van de mens.

Ouderling Uchtdorf aan de voorzitter om een ​​conferentietoespraak te houden
Ouderling Uchtdorf aan de voorzitter om een ​​conferentietoespraak te houden

God onder ons

God is onder ons – en Hij is persoonlijk bij zijn kinderen betrokken, die Hij actief leiding geeft.

Sister Aburto spreekt vanaf de preekstoel tijdens de algemene conferentie en leert over Jezus Christus
Sister Aburto spreekt vanaf de preekstoel tijdens de algemene conferentie en leert over Jezus Christus

Het graf kent geen overwinning

Dankzij de verlossende verzoening en de heerlijke opstanding van Jezus Christus kunnen gebroken harten genezen, kan smart in gemoedsrust veranderen en wanhoop in hoop.

Elder Teh spreekt vanaf de preekstoel tijdens de algemene conferentie en leert over Jezus Christus
Elder Teh spreekt vanaf de preekstoel tijdens de algemene conferentie en leert over Jezus Christus

Onze persoonlijke Heiland

Door zijn zoenoffer heeft de Heiland de macht om ons één voor één te reinigen, genezen en versterken.

Dale G. Renlund spreekt vanaf de preekstoel tijdens de algemene conferentie en leert over Jezus Christus
Dale G. Renlund spreekt vanaf de preekstoel tijdens de algemene conferentie en leert over Jezus Christus

Onuitstaanbaar onrecht

Jezus Christus begrijpt alle onrecht en heeft de macht om voor een oplossing te zorgen.

Ouderling De Feo op de preekstoel om een ​​toespraak te houden tijdens de algemene conferentie
Ouderling De Feo op de preekstoel om een ​​toespraak te houden tijdens de algemene conferentie

Reine liefde: het echte kenmerk van iedere ware discipel van Jezus Christus

Het evangelie van Jezus Christus is gebaseerd op de liefde van de Vader en de Heiland voor ons en onze liefde voor Hen en voor elkaar.

words and things

Wanneer is algemene conferentie?

Algemene conferentie wordt gehouden op de eerste zaterdag en zondag van April en Oktober. Elke conferentie bestaat uit vijf twee uur sessies, maar u kunt deze in uw eigen tijd of op uw eigen tijd bekijken. Als u iets mist tijdens het kijken, maak u dan geen zorgen. Elke sessie zal online beschikbaar worden gemaakt, dus u kunt alle dingen die u de eerste keer hebt gemist opnieuw bekijken of opzoeken.

Waar kan ik het kijken?

U kunt online kijken, lezen of luisteren op ChurchofJesusChrist.org. Wilt u meer toespraken van vorige conferenties bekijken? Bekijk andere sessies hier.

Vragen over Algemene Conferentie?

Als u meer wilt leren over wat algemene conferentie is en hoe het ons kan helpen om meer van Gods liefde en vrede in ons leven te ervaren, dan kunt u ons online of in persoon ontmoeten.

Voornaam
Vul een waarde in
Achternaam
Vul een waarde in
E-mail
Vul een waarde in