Wat is Verlicht de wereld?

‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’ – Mattheüs 5:16

...
Een jongen helpt een andere jongen opstaan na in een voetbalwedstrijd gevloerd te zijn – uit de video Verlicht de wereld

Wat is Verlicht de wereld?

#VerlichtDeWereld is een uitnodiging om Kerstmis in een tijd van dienstverlening om te zetten. Het is een wereldwijde beweging die harten wil raken en mensen veranderen door te doen wat Jezus heeft gedaan: de hongerigen voeden, eenzamen troosten, zieken en bezochten bezoeken, en iedereen vriendelijk behandelen. Jezus zei: ‘U bent het licht van de wereld’ (Mattheüs 5:14). #VerlichtDeWereld is de ideale manier om ons licht – en zijn licht – helder te laten schijnen.

Dagelijkse dienstverleningstips

Het initiatief #VerlichtDeWereld is een uitdaging om anderen liefde te tonen zoals Jezus dat tijdens zijn aardse bediening deed. Voor de maand december worden er concrete dienstverleningstips gegeven waarmee we ons in de kersttijd op het helpen van anderen kunnen richten. Als u wilt meedoen, kunt u een kalender met ideeën downloaden.

Schenkautomaten

We gaan meestal naar een automaat om iets voor onszelf te kopen, maar de schenkautomaten van #VerlichtDeWereld maken het mogelijk om aan anderen te geven. Dankzij schenkautomaten kunnen liefdadigheidsinstellingen wereldwijd mensen in nood helpen met kleding, brillen, medicijnen, hygiëneartikelen, rolstoelen, sportartikelen en zelfs vee.

In 2019 is er via schenkautomaten ruim 3,3 miljoen euro aan bijdragen ingezameld. Er werden onder meer 63.000 kippen, 1,6 miljoen maaltijden, 955.000 vaccins, 3.500 paar schoenen en 7.200 brillen gekocht. De bijdrage gaat volledig naar de liefdadigheidsinstellingen die zich bij de schenkautomaat hebben aangesloten, en de kerk neemt eventuele creditcardkosten voor haar rekening.

De schenkautomaten staan in tien steden – acht steden in de VS en twee in andere landen.

Bijzondere kerkdienst

Op de zondag vóór Kerstmis houden we een bijzondere eredienst waarin de geboorte en het leven van Jezus Christus centraal staan. Vrienden en kennissen die geen lid van onze kerk zijn, zijn elke zondag welkom, maar worden vooral uitgenodigd om die dag met ons de eredienst te houden.

#VerlichtDeWereld elke dag

Elk jaar met Kerstmis levert De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een formidabele prestatie om de boodschap en zending van #VerlichtDeWereld te verspreiden. Maar u kunt dat het hele jaar doen door u elke dag af te vragen wie u kunt dienen.

Andere manieren om de wereld te verlichten