Hoe voelt het om naar de kerk te gaan?

De kerk is een plek waar we rust vinden van de drukte van het dagelijks leven. We kunnen ons concentreren op God aanbidden en onze naaste liefhebben. 

Zondagsdiensten

Op zondag komen we samen om lofzangen te zingen, naar toespraken te luisteren, en elkaar meer over de Heiland te leren. In de kerk kunnen we onze geestelijke batterijen opladen en Jezus centraal stellen. Iedereen is welkom om onze christelijke erediensten bij te wonen en met ons te aanbidden.

Kerkgemeenten kunnen op verschillende uren bijeenkomen. Er is echter altijd een algemene dienst waar iedereen bij elkaar zit, en er zijn aparte klassen voor leeftijdsgroepen en hulporganisaties.

We houden een plekje voor u vrij

Avondmaalsdienst

De bijeenkomst waar iedereen samen aan deelneemt, noemen we de avondmaalsdienst. Tijdens de avondmaalsdienst wordt er gezongen en gebeden, en elke week houden andere leden van de kerkgemeente een ‘toespraak’. Het belangrijkste deel van de avondmaalsdienst is wanneer we van het avondmaal (of de communie) nemen.

Het avondmaal doet ons aan Jezus denken.

Elke week worden brood en water gezegend en onder de aanwezigen rondgediend. Het zijn zinnebeelden die symbool staan voor het offer van Jezus, en als we ervan eten en drinken, beloven we Hem altijd indachtig te zijn en zijn geboden te onderhouden. Het is een mooie gelegenheid om Gods liefde voor ons te voelen, en ons open te stellen voor de leiding en troost van de Heilige Geest.

Muziek en lofzangen

Door te zingen over de Heiland en onze talrijke zegeningen voelen we ons dichter bij God. Tijdens een doorsnee avondmaalsdienst zingen de aanwezigen drie of vier lofzangen. Soms wordt er ook een muzikaal intermezzo verzorgd door een koor of een paar muzikanten. Sommige liederen in ons lofzangenboek klinken u wellicht bekend in de oren, zoals ‘Nader, mijn God, tot U’, of ‘Stille nacht’, maar andere zullen nieuw voor u zijn. En u hoeft helemaal niet te kunnen zingen! Zing gerust uit volle borst met ons mee.

Getuigenisdienst

Op de eerste zondag van de maand worden er tijdens de avondmaalsdiensten doorgaans geen toespraken gegeven. In plaats daarvan kunnen alle leden die iets te zeggen hebben naar het spreekgestoelte gaan en vertellen welke gevoelens het evangelie bij hen oproept. Onze eigen overtuiging en ons geloof wordt versterkt als we horen wat anderen hebben meegemaakt en daardoor Gods Geest in ons hart voelen doordringen.

Andere zondagse bijeenkomsten

Voor of na de avondmaalsdienst zijn er aparte lessen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Als u zo’n les wilt bijwonen, zal iemand u met plezier helpen om het juiste lokaal te vinden.

Ga met uw gezin naar de kerk

Veelgestelde vragen

Zorg gewoon dat u netjes gekleed bent. U bent welkom in eender welke smaakvolle kleding waar u zich gemakkelijk in voelt. Ter informatie: de meeste mannen dragen een pak of een overhemd met stropdas, en de vrouwen dragen meestal een jurk of rok. Ook de kinderen dragen nette kleding.

Hopelijk niet. Veel van onze leden komen elke week in hun eentje naar de kerk. Maar als u wilt dat er de eerste keer iemand met u meegaat, kunt u vooraf contact opnemen met de plaatselijke zendelingen. Zij zullen u voorstellen aan iemand die bij u komt zitten. Het is altijd moeilijk om de nieuwkomer te zijn – in elke situatie – maar u zult de andere leden van uw kerkgemeente gauw leren kennen en zich thuis voelen.

Nee. Van bezoekers wordt niet verwacht dat ze actief deelnemen. Als het avondmaalsbrood en -water (vergelijkbaar met de communie) wordt rondgediend, kunt u de schaal doorgeven zonder ervan te nemen. Verder kunt u gewoon van de dienst genieten. Tijdens de zondagsschoolles vraagt de leerkracht vaak of iemand iets uit de Schriften wil voorlezen. Als u liever niet deelneemt, steek dan uw hand niet op.

Als u zich daar klaar voor voelt, bent u van harte welkom op onze wekelijkse activiteiten, uitstapjes en dienstbetoonprojecten. We willen u graag beter leren kennen, en waarderen uw bijdrage.

Dat hangt af van de grootte van de kerkgemeente die u bezoekt. Sommige gemeenten zijn zo groot dat de leden misschien niet beseffen dat u een bezoeker bent. Andere gemeenten zijn zo klein dat de leden elkaar goed kennen. Ze zullen u zeker als bezoeker verwelkomen. Hoe dan ook, aarzel niet om uzelf voor te stellen of dingen te vragen. Iedereen zal blij zijn dat u er bent.

Nee. We vragen geen schenkingen, en er worden geen mandjes doorgegeven.

Meer onderwerpen verkennen

De kerk van Jezus Christus

Toen Jezus op aarde was, vestigde Hij zijn kerk, opdat wij zouden weten hoe we weer naar God kunnen terugkeren. Diezelfde kerk bestaat nu ook.

Een hecht gezin grootbrengen

God heeft het gezin geschapen zodat we geluk kunnen vinden, in een liefdevolle sfeer leren, en ons op het eeuwige leven voorbereiden.

Wat is het Boek van Mormon?

Het Boek van Mormon getuigt eveneens van Jezus Christus.
Mormon.org Chat is typing...