Dichter tot God komen

Hij is onze Vader. Hij heeft de wereld en ieder van ons geschapen. Hij kent u en houdt van u.

God is onze hemelse Vader

U bent een kind van God. Omdat Hij in de hemel woont, noemen we God vaak onze hemelse Vader. In zijn ogen zijn we allemaal gelijk, en hebben we allemaal recht op liefde en geluk. Omdat God alwetend is, begrijpt Hij ieder van ons persoonlijk. Hij kent onze sterke en zwakke punten, onze verlangens en onze angsten. Onze liefhebbende hemelse Vader is geduldig en vergevingsgezind. Wie we ook zijn of wat we ook hebben gedaan, God wil dat we tot Hem komen zodat Hij ons kan helpen. Als we ons tot Hem wenden, ervaren we meer vreugde in ons leven.

We willen graag met u afspreken om u meer over God te vertellen

God zegent ons op veel manieren

Het bewijs van Gods liefde is overal om ons heen. We kunnen leren om Gods hand in ons dagelijks leven te zien. God schenkt ons voortdurend gaven, kleine en grote. Hij gaf ons ons leven, onze talenten, en deze mooie wereld. Hij brengt mensen op ons pad, omdat Hij weet dat we zonder hen geen steun, liefde en vreugde zouden hebben. De liefde die we van vrienden, familie of zelfs vreemden voelen, geeft ons een idee van Gods liefde voor ons.

Gods grootste geschenk aan ons is zijn Zoon Jezus Christus. Dankzij Hem kunnen we vergeving krijgen en bij onze hemelse Vader terugkeren.

Door te bidden kunnen we met God communiceren

Net zoals we onze ouders om raad vragen, kunnen we God onze zorgen, vragen en dankbaarheid voorleggen. God luistert naar uw gebeden en beantwoordt ze. De Heilige Geest is een van de manieren waarop God met ons communiceert. De Geest kan ons een gevoel van gemoedsrust, warmte, troost en geruststelling geven. Door de Heilige Geest kunnen we weten dat God van ons houdt.

God centraal stellen

Jezus heeft ons geleerd dat onze hemelse Vader altijd voor ons klaarstaat als we tot Hem komen. Door een band met God op te bouwen, kunnen we dankzij zijn kracht onze moeilijkheden overwinnen. U kunt God leren kennen door geloof te oefenen, u van uw zonden te bekeren, u te laten dopen, en de gave van de Heilige Geest te ontvangen. Blijf op het pad naar God door tot Hem te bidden, zijn woord te lezen, naar de kerk te gaan, meer over Jezus te weten te komen en anderen te dienen.

We houden een plekje voor u vrij

Veelgestelde vragen

We zijn allemaal kinderen van onze hemelse Vader. En omdat Hij een vriendelijke, liefhebbende Vader is, weet Hij hoe het met u gaat. Hij kent u – uw problemen, uw successen, uw sterke punten, en uw oneindig potentieel. En doordat Hij dat allemaal weet, houdt Hij van u. Niets is belangrijker voor Hem dan uw geluk. Daarom wil Hij dat u Hem leert kennen.

Als u onweerlegbaar, wetenschappelijk bewijs wilt dat God bestaat, stellen we voor dat u het op een andere manier aanpakt. Ieder van ons kan te weten komen dat God bestaat, maar dat gebeurt volgens een intens persoonlijke zoektocht door studie, dienstbetoon, gebed en goddelijke inspiratie. Als we die kennis hebben verworven, zien we overal het bewijs dat God bestaat – in de natuur, in ons dagelijks leven en in de antwoorden op onze gebeden.

In De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is er misschien geen titel voor God zo belangrijk als die van hemelse Vader. Dat komt omdat we geloven dat ieder mens uit lichaam en geest bestaat. God is de Vader van die geest. We zijn letterlijk zijn kinderen. Hij wil dat we een band met Hem hebben. Er komen ook andere namen (die uit het Hebreeuws stammen) voor God in de Bijbel voor, zoals Heere en Abba. Met die laatste sprak Jezus Christus God aan toen hij in de hof van Gethsémané bad. En wat betekent Abba? Vader.

Meer onderwerpen verkennen

Jezus Christus volgen

Wie is Jezus Christus? Jezus is de Heiland van de wereld. Door Hem te volgen, ervaren we meer gemoedsrust en geluk.

Hoe we moeten bidden

Bidden is eenvoudiger dan u misschien denkt. God is er voor u, en Hij zal uw gebeden horen en u antwoord geven.

Wat leren we uit de Bijbel?

De Bijbel leert ons door de eeuwen heen dat God altijd van zijn kinderen blijft houden.

Wat is het Boek van Mormon?

Het Boek van Mormon getuigt eveneens van Jezus Christus.
Mormon.org Chat is typing...